Tuổi Kỷ Mão 1999 cưới năm 2023 được không, ngày nào đẹp?

Tuổi Kỷ Mão 1999 cưới năm 2023 được không, ngày nào đẹp?

Tuổi Kỷ Mão 1999 cưới năm 2023 được không? Đây là một câu hỏi được nhiều bạn gái, bạn trai quan tâm khi đã bước sang tuổi dựng vợ gả chồng. Sau đây, cùng chuyên mục Tử vi giải đáp kỹ hơn cho câu hỏi này bạn nhé!

Nam nữ tuổi Kỷ Mão 1999 cưới năm 2023 được không?

Đối với nam Kỷ Mão 1999

Nam tuổi Kỷ Mão kỵ cưới trong những năm tuất. Vì năm 2023 là năm Quý Mão nên không phạm. Do đó, đây là năm rất tốt để bạn tính chuyện cưới vợ.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý tránh tháng kỵ cưới gả theo Cô Hư Sát. Nam kỵ cưới vào tháng Cô, nữ kỵ cưới vào tháng Hư. Do đó, nam tuổi Kỷ Mão kỵ cưới vào các tháng Cô là: Tháng 7 và tháng 8 âm lịch.

Tuổi Kỷ Mão 1999 cưới năm 2023 được không

Năm 2023 là năm đẹp để tuổi Kỷ Mão 1999 cưới hỏi

Đối với nữ Kỷ Mão 1999

Nữ tuổi Kỷ Mão kỵ cưới gả vào những năm Tý. Vì năm 2023 là năm Quý Mão nên không phạm. Do đó, đây là năm rất tốt để bạn gả chồng. Đồng thời, năm 2023 là nữ tuổi Kỷ Mão được 25 tuổi (tính cả tuổi mụ). Tuổi này không phạm Kim Lâu, rất tốt để cưới hỏi.

Nữ tuổi Kỷ Mão có tháng 1 và tháng 7 là tháng Đại Lợi nên chọn để cưới cả. Tháng 6 và tháng 12 là tháng Tiểu Lợi cũng phù hợp để cưới gả nhưng không tốt bằng 2 tháng Đại Lợi.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý tránh tháng kỵ cưới gả theo Cô Hư Sát. Nam kỵ cưới vào tháng Cô, nữ kỵ cưới vào tháng Hư. Do đó, nữ tuổi Kỷ Mão kỵ cưới vào những tháng Hư là: Tháng 1 và tháng 3 âm lịch.

Ngày đẹp cho tuổi Kỷ Mão 1999 cưới gả trong năm 2023

Như phần trên, đáp án cho câu hỏi tuổi Kỷ Mão 1999 cưới năm 2023 được không là có. Ở phần này, bạn đọc cùng tìm hiểu về những ngày tháng đẹp để cưới gả trong năm:

Tháng 1/2023 âm lịch

Đây là tháng Đại Lợi, không cần kiêng kỵ điều gì. Những ngày tốt để cưới hỏi trong tháng là:

 • Thứ 2, ngày 6/2/2023 – Âm lịch: Ngày 16/1/2023
 • Thứ 5, ngày 9/2/2023 – Âm lịch: Ngày 19/1/2023
 • Thứ 7, ngày 18/2/2023 – Âm lịch: Ngày 28/1/2023

Tháng 2/2023 âm lịch

Đây là tháng Thê Chủ, kỵ cô dâu. Các ngày tốt để làm lễ kết hôn trong tháng là:

 • Thứ 7, ngày 25/2/2023 – Âm lịch: Ngày 6/2/2023
 • Thứ 4, ngày 1/3/2023 – Âm lịch: Ngày 10/2/2023
  Thứ 6, ngày 10/3/2023 – Âm lịch: Ngày 19/2/2023

Tháng 3/2023 âm lịch

Đây là tháng Phu Chủ, kỵ chú rể. Các ngày tốt để gia đình xem xét cưới hỏi trong tháng là:

 • Chủ nhật, ngày 23/4/2023 – Âm lịch: Ngày 4/3/2023
 • Thứ 2, ngày 8/5/2023 – Âm lịch: Ngày 19/3/2023
 • Thứ 4, ngày 17/5/2023 – Âm lịch: Ngày 28/3/2023

Tháng 4/2023 âm lịch

Đây là tháng Nhạc Thân, kỵ cha mẹ đàng gái. Nếu bạn gái không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày tốt để kết hôn trong tháng là:

 • Thứ 2, ngày 12/6/2023 – Âm lịch: Ngày 25/4/2023

Tháng 5/2023 âm lịch

Đây là tháng Công Cô, kỵ cha mẹ đàng trai. Nếu chàng trai đã không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày tốt xem xét làm lễ thành hôn trong tháng là:

 • Thứ 2, ngày 26/6/2023 – Âm lịch: Ngày 9/5/2023
 • Thứ 5, ngày 29/6/2023 – Âm lịch: Ngày 12/5/2023
 • Thứ 5, ngày 6/7/2023 – Âm lịch: Ngày 19/5/2023
 • Thứ 7, ngày 8/7/2023 – Âm lịch: Ngày 21/5/2023

Tháng 6/2023 âm lịch

Đây là tháng Tiểu Lợi, kỵ mai mối nhưng nếu không có mai mối thì không kỵ. Các ngày tốt để cưới hỏi trong tháng là:

 • Thứ 3, ngày 25/7/2023 – Âm lịch: Ngày 8/6/2023
 • Thứ 3, ngày 1/8/2023 – Âm lịch: Ngày 15/6/2023
 • Chủ nhật, ngày 6/8/2023 – Âm lịch: Ngày 20/6/2023
 • Thứ 3, ngày 15/8/2023 – Âm lịch: Ngày 29/6/2023

Tháng 7/2023 âm lịch

Đây là tháng Đại Lợi, rất tốt đẹp, không kỵ điều gì. Các ngày tốt để thành hôn trong tháng là:

 • Chủ nhật, ngày 27/8/2023 – Âm lịch: Ngày 12/7/2023
 • Thứ 6, ngày 1/9/2023 – Âm lịch: Ngày 17/7/2023
 • Thứ 2, ngày 4/9/2023 – Âm lịch: Ngày 20/7/2023

Tháng 8/2023 âm lịch

Đây là tháng Thê Chủ, kỵ cô dâu. Tuy nhiên, trong tháng không có ngày cưới nào hợp với tuổi chú rể và cô dâu.

Tháng 9/2023 âm lịch

Đây là tháng Phu Chủ, kỵ chú rể. Gia đình có thể xem xét các ngày tốt để cưới hỏi trong tháng là:

 • Thứ 6, ngày 20/10/2023 – Âm lịch: Ngày 6/9/2023
 • Thứ 5, ngày 26/10/2023 – Âm lịch: Ngày 12/9/2023

Tháng 10/2023 âm lịch

Đây là tháng Nhạc Thân, kỵ cha mẹ đàng gái. Nếu cô dâu đã không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày tốt để cưới hỏi trong tháng là:

 • Thứ 2, ngày 13/11/2023 – Âm lịch: Ngày 1/10/2023
 • Thứ 7, ngày 18/11/2023 – Âm lịch: Ngày 6/10/2023
 • Thứ 7, ngày 2/12/2023 – Âm lịch: Ngày 20/10/2023
 • Chủ nhật, ngày 3/12/2023 – Âm lịch: Ngày 21/10/2023
 • Thứ 5, ngày 7/12/2023 – Âm lịch: Ngày 25/10/2023
 • Thứ 3, ngày 12/12/2023 – Âm lịch: Ngày 30/10/2023

Tháng 11/2023 âm lịch

Đây là tháng Công Cô, kỵ cha mẹ đàng trai. Nếu chú rể không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày tốt để làm lễ cưới hỏi trong tháng là:

 • Thứ 2, ngày 1/1/2024 – Âm lịch: Ngày 20/11/2023

Tháng 12/2023 âm lịch

Đây là tháng Tiểu Lợi, kỵ mai mối. Nhưng nếu đôi bên không có mai mối thì không kỵ. Các ngày tốt để làm lễ cưới trong tháng là:

Xem thêm: Tuổi Kỷ Tỵ 1989 cưới năm 2023 được không?

Xem thêm: Tuổi Nhâm Ngọ 2002 cưới năm 2023 được không?

 • Thứ 6, ngày 12/1/2024 – Âm lịch: Ngày 2/12/2023
 • Thứ 3, ngày 16/1/2024 – Âm lịch: Ngày 6/12/2023
 • Thứ 2, ngày 5/2/2024 – Âm lịch: Ngày 26/12/2023
 • Thứ 5, ngày 8/2/2024 – Âm lịch: Ngày 29/12/2023
 • Thứ 6, ngày 9/2/2024 – Âm lịch: Ngày 30/12/2023

Vừa rồi là thông tin giải đáp tuổi Kỷ Mão 1999 cưới năm 2023 được không. Đây là năm thuận lợi cho việc cưới hỏi nên các bạn có thể tham khảo để tính chuyện trăm năm.

Các tin liên quan
Liên kết: xổ số ba miền chính xác nhất