XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Kon Tum ngày 24/01/2021
Giải tám
00
Giải bảy
743
Giải sáu
1915
3536
3926
Giải năm
7684
Giải tư
73526
04032
58460
52643
42526
41663
08401
Giải ba
78975
73974
Giải nhì
00633
Giải nhất
26310
Giải ĐB
383748
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/01/2021
Chục Số Đơn Vị
1; 0 1;6;
5; 1
6;6;6; 2 3;
2;3;6; 3 3;4;4;6;
3;3;8; 4 7;8;
Chục Số Đơn Vị
5 1;7;
3; 6 2;2;2;3;
7
4; 8 4;
9
kết quả xổ số Kon Tum ngày 17/01/2021
Giải tám
12
Giải bảy
568
Giải sáu
6478
1681
7613
Giải năm
0252
Giải tư
60430
60671
87886
14061
92776
48001
59487
Giải ba
02723
12227
Giải nhì
72658
Giải nhất
97187
Giải ĐB
326448
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/01/2021
Chục Số Đơn Vị
1; 0 3;
3; 1 6;7;8;
3;7; 2 5;
3 1;2;
8; 4
Chục Số Đơn Vị
2;8; 5
1;8; 6 7;8;
2;8;8; 7 2;8;8;
4; 5;6;7; 8 4; 5;6;7;
9
kết quả xổ số Kon Tum ngày 10/01/2021
Giải tám
97
Giải bảy
896
Giải sáu
9217
3863
7261
Giải năm
3116
Giải tư
53319
74400
23403
66799
16471
18230
51818
Giải ba
12052
62770
Giải nhì
21750
Giải nhất
56142
Giải ĐB
702122
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/01/2021
Chục Số Đơn Vị
3; 0 3;5;7;
6;7;8;9; 1 6;7;
2; 2 2; 4;5;
3 6;
2; 4
Chục Số Đơn Vị
2; 5
1;3; 6 1;9;
1; 7 1;
1; 8 1;
1;9; 9 1;9;
kết quả xổ số Kon Tum ngày 03/01/2021
Giải tám
26
Giải bảy
292
Giải sáu
2199
4923
9328
Giải năm
9324
Giải tư
65968
33093
67288
64559
91933
12933
31868
Giải ba
12520
58630
Giải nhì
80306
Giải nhất
86405
Giải ĐB
638720
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/01/2021
Chục Số Đơn Vị
5;6; 0 2; 2;3;
1
3;4;8; 2 9;
3;3; 3 2;3;3;9;
4 2;
Chục Số Đơn Vị
9; 5
8;8; 6
7
2;6;6;8; 8 2;6;6;8;
5;9; 9 5;9;