Nữ Canh Thìn tuổi 2000 lấy chồng năm 2023 tốt không?

Nữ Canh Thìn tuổi 2000 lấy chồng năm 2023 tốt không?

Tuổi 2000 lấy chồng năm 2023 tốt không là câu hỏi mà chuyên mục Tử vi nhận được nhiều nhất. Sau đây, cùng tìm hiểu chi tiết về đáp án cho câu hỏi này và tham khảo ngay những ngày đẹp để dựng vợ gả chồng.

Nữ tuổi Canh Thìn sinh 2000 lấy chồng năm 2023 tốt không?

Người xưa có câu “lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông” nên người Việt thường có tục lệ xem tuổi cô dâu tương lai xem có phù hợp cưới hỏi hay không. Người xem tuổi sẽ căn cứ vào năm – tháng – ngày – giờ sinh của cô dâu để tính toán. Sau đó, họ sẽ tìm ra năm – tháng – ngày – giờ tiết chế, bổ sung nhằm tìm ra thời điểm có lợi nhất. Sau đó, kết hợp với tuổi chú rể để chọn ra ngày lành tháng tốt và cử hành hôn lễ.

Bên cạnh đó, còn quá quan niệm là: “1, 3, 6, 8 Kim lâu; Dựng nhà, lấy vợ, tậu trâu thì đừng”. Nếu tuổi con gái rơi vào những năm Kim Lâu thì không hợp để cưới hỏi.

Tuổi 2000 lấy chồng năm 2023 tốt không?

Năm 2023 nữ Canh Thìn 2000 lấy chồng rất đẹp tuổi

Vậy nữ Canh Thìn tuổi 2000 lấy chồng năm 2023 tốt không? Vào năm 2023 Quý Mão, quý nữ tuổi Canh Thìn tính cả tuổi mụ là 24 tuổi. Theo cách tính tuổi hạn của các cụ xưa tới nay thì gia chủ không phạm Kim Lâu. Như vậy, nữ tuổi 2000 Canh Thìn rất thích hợp kết hôn, cưới hỏi lập gia đình năm 2023.

>> Xem thêm: Nam 1995 nữ 1996 cưới năm 2023 được không?

Nữ Canh Thìn 2000 kết hôn, cưới hỏi ngày nào tốt nhất trong năm 2023?

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 1 năm 2023 âm lịch

Đây là tháng Nhạc Thân, kỵ cha mẹ nhà gái. Nếu cô gái không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày tốt để kết hôn, cưới hỏi là:

 • Thứ 2, ngày 6/2/2023 – Âm lịch: Ngày 16/1/2023
 • Thứ 7, ngày 18/2/2023 – Âm lịch: Ngày 28/1/2023

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 2 năm 2023 âm lịch

Đây là tháng Phu Chủ, kỵ chú rể. Các ngày tốt để kết hôn là:

Thứ 7, ngày 25/2/2023 – Âm lịch: Ngày 6/2/2023

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 3 năm 2023 âm lịch

Đây tháng Thê Chủ, kỵ cô dâu. Các ngày tốt để cưới hỏi trong tháng là:

 • Chủ nhật, ngày 23/4/2023 – Âm lịch: Ngày 4/3/2023
 • Thứ 6, ngày 5/5/2023 – Âm lịch: Ngày 16/3/2023
 • Thứ 2, ngày 15/5/2023 – Âm lịch: Ngày 26/3/2023
 • Thứ 4, ngày 17/5/2023 – Âm lịch: Ngày 28/3/2023

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 4 năm 2023 âm lịch

Đây là tháng Đại Lợi, không kiêng kỵ điều gì. Các ngày tốt để kết hôn trong tháng là:

 • Thứ 6, ngày 19/5/2023 – Âm lịch: Ngày 1/4/2023
 • Thứ 2, ngày 12/6/2023 – Âm lịch: Ngày 25/4/2023
 • Thứ 7, ngày 17/6/2023 – Âm lịch: Ngày 30/4/2023

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 5 năm 2023 âm lịch

Đây là tháng Tiểu Lợi, kiêng kỵ mai mối. Không có mai mối thì sẽ không kỵ. Các ngày tốt để cưới hỏi trong tháng
là:

 • Thứ 2, ngày 26/6/2023 – Âm lịch: Ngày 9/5/2023
 • Thứ 5, ngày 6/7/2023 – Âm lịch: Ngày 19/5/2023
 • Thứ 3, ngày 11/7/2023 – Âm lịch: Ngày 24/5/2023

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 6 năm 2023 âm lịch

Đây là tháng Công Cô, kỵ cha mẹ nhà trai. Nếu chú rể không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày tốt để cưới hỏi trong tháng là:

 • Thứ 3, ngày 25/7/2023 – Âm lịch: Ngày 8/6/2023
 • Thứ 5, ngày 3/8/2023 – Âm lịch: Ngày 17/6/2023
 • Chủ nhật, ngày 6/8/2023 – Âm lịch: Ngày 20/6/2023
 • Thứ 3, ngày 15/8/2023 – Âm lịch: Ngày 29/6/2023

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 7 năm 2023 âm lịch

Đây là tháng Nhạc Thân, kỵ cha mẹ nhà gái. Nếu cô gái không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày tốt để cưới hỏi
trong tháng là:

 • Chủ nhật, ngày 27/8/2023 – Âm lịch: Ngày 12/7/2023
 • Thứ 6, ngày 1/9/2023 – Âm lịch: Ngày 17/7/2023
 • Thứ 2, ngày 4/9/2023 – Âm lịch: Ngày 20/7/2023

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 8 năm 2023 âm lịch

Đây là tháng Phu Chủ, kỵ chú rể. Các ngày tốt để kết hôn trong tháng là:

 • Thứ 6, ngày 15/9/2023 – Âm lịch: Ngày 1/8/2023
 • Thứ 2, ngày 9/10/2023 – Âm lịch: Ngày 25/8/2023

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 9 năm 2023 âm lịch

Đây là tháng Thê Chủ, kỵ cô dâu. Các ngày tốt để cưới hỏi trong tháng là:

 • Thứ 4, ngày 18/10/2023 – Âm lịch: Ngày 4/9/2023
 • Thứ 6, ngày 20/10/2023 – Âm lịch: Ngày 6/9/2023
 • Thứ 5, ngày 26/10/2023 – Âm lịch: Ngày 12/9/2023
 • Chủ nhật, ngày 29/10/2023 – Âm lịch: Ngày 15/9/2023
 • Thứ 2, ngày 30/10/2023 – Âm lịch: Ngày 16/9/2023
 • Thứ 7, ngày 11/11/2023 – Âm lịch: Ngày 28/9/2023

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 10 năm 2023 âm lịch

Đây là tháng Đại Lợi, không kiêng kỵ điều gì. Các ngày tốt để cưới hỏi trong tháng là:

 • Thứ 2, ngày 13/11/2023 – Âm lịch: Ngày 1/10/2023
 • Chủ nhật, ngày 3/12/ 2023 – Âm lịch: Ngày 21/10/2023

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 11 năm 2023 âm lịch

Đây là tháng Tiểu Lợi, kỵ mai mối. Nếu cặp đôi không có mai mối thì không kỵ. Các ngày tốt để kết hôn trong
tháng là:

 • Thứ 5, ngày 14/12/2023 – Âm lịch: Ngày 2/11/2023
 • Thứ 4, ngày 20/12/2023 – Âm lịch: Ngày 8/11/2023
 • Thứ 2, ngày 1/1/2024 – Âm lịch: Ngày 20/11/2023
 • Chủ nhật, ngày 7/1/2024 – Âm lịch: Ngày 26/11/2023

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 12 năm 2023 âm lịch

Đây là tháng Công Cô, kỵ cha mẹ nhà trai. Nếu chú rể không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày tốt để kết hôn trong tháng là:

Xem thêm: Nam, nữ Mậu Thìn tuổi 1988 cưới năm 2023 được không?

Xem thêm: Tuổi Kỷ Tỵ 1989 cưới năm 2023 được không?

 • Thứ 6, ngày 12/1/2024 – Âm lịch: Ngày 2/12/2023
 • Thứ 3, ngày 16/1/2024 – Âm lịch: Ngày 6/12/2023
 • Thứ 5, ngày 8/2/2024 – Âm lịch: Ngày 29/12/2023

Vừa rồi là giải đáp cho câu hỏi nữ Canh Thìn tuổi 2000 lấy chồng năm 2023 tốt không? Đáp án là rất tốt. Bạn có thể tham khảo những ngày đẹp kể trên để chốt ngày dựng vợ gả chồng.

Các tin liên quan
Liên kết: xổ số ba miền chính xác nhất