XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Bình Định ngày 21/01/2021
Giải tám
13
Giải bảy
679
Giải sáu
8341
9116
2478
Giải năm
8744
Giải tư
82200
29014
03409
73229
72836
40887
99200
Giải ba
24701
54754
Giải nhì
34803
Giải nhất
57275
Giải ĐB
616386
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/01/2021
Chục Số Đơn Vị
1;3;9; 0
4;6; 1 4;
9; 2
6; 3
1;4; 4 1;4;5;
Chục Số Đơn Vị
4; 5 7;
6 1;3;8;
8; 7 8;
7; 8 7;
2;7; 9 2;7;
kết quả xổ số Bình Định ngày 14/01/2021
Giải tám
71
Giải bảy
818
Giải sáu
1075
8274
6474
Giải năm
4551
Giải tư
87899
57918
05658
40209
18518
09718
77303
Giải ba
61074
24806
Giải nhì
05613
Giải nhất
97274
Giải ĐB
979812
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/01/2021
Chục Số Đơn Vị
3;6;9; 0
2; 3;8;8;8;8; 1 5;
2 1;
3 1;
4 7;7;7;7;
Chục Số Đơn Vị
1;8; 5 7;
6
7
1;1;1;1;5; 8 1;1;1;1;5;
9; 9 9;
kết quả xổ số Bình Định ngày 07/01/2021
Giải tám
73
Giải bảy
712
Giải sáu
9368
6982
8068
Giải năm
5008
Giải tư
40195
32155
56172
68115
94080
36965
22412
Giải ba
58830
00364
Giải nhì
38289
Giải nhất
33539
Giải ĐB
405136
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/01/2021
Chục Số Đơn Vị
8; 0 3;8;
2;2;5; 1
2 1;1;7;8;
6; 9; 3
4 6;
Chục Số Đơn Vị
5; 5 1;5;6;9;
4;5;8;8; 6 3;
7
6;6; 8 6;6;
3;8; 9 3;8;
kết quả xổ số Bình Định ngày 31/12/2020
Giải tám
39
Giải bảy
484
Giải sáu
8983
0097
4509
Giải năm
4898
Giải tư
44040
23849
18019
26212
30878
08886
74739
Giải ba
40130
46474
Giải nhì
25419
Giải nhất
56417
Giải ĐB
092956
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 31/12/2020
Chục Số Đơn Vị
9; 0 3;4;
2;7;9;9; 1
2 1;
9; 3 8;
9; 4 7;8;
Chục Số Đơn Vị
6; 5
6 5; 8;
1;9; 7 1;9;
7;9; 8 7;9;
1;1;3;4; 9 1;1;3;4;