XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 23/01/2021
Giải tám
81
Giải bảy
870
Giải sáu
7159
3248
7230
Giải năm
4828
Giải tư
16137
93823
98892
74866
63777
61750
37736
Giải ba
89648
68246
Giải nhì
10661
Giải nhất
15179
Giải ĐB
198182
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 23/01/2021
Chục Số Đơn Vị
0 3;5;7;
1 6;
3;8; 2 8; 9;
6;7; 3 2;
6;8;8; 4
Chục Số Đơn Vị
9; 5
1;6; 6 3;4;6;
3;7; 7 3;7;
2;4;4; 8 2;4;4;
5;7; 9 5;7;
kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 20/01/2021
Giải tám
29
Giải bảy
336
Giải sáu
9516
9162
7233
Giải năm
9910
Giải tư
10743
18367
23014
54849
45059
02362
03103
Giải ba
62214
43127
Giải nhì
08540
Giải nhất
96804
Giải ĐB
154152
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/01/2021
Chục Số Đơn Vị
3;4; 0 1;4;
4;4;6; 1
7; 2 5; 6;6;
3;6; 3 3;4;
3;9; 4 1;1;
Chục Số Đơn Vị
2; 9; 5
2;2;7; 6 1;3;
2;6; 7 2;6;
8
4;5; 9 4;5;
kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 16/01/2021
Giải tám
42
Giải bảy
024
Giải sáu
4141
2308
6128
Giải năm
0997
Giải tư
97508
39733
72393
16615
78502
02424
37703
Giải ba
98283
44378
Giải nhì
24808
Giải nhất
68119
Giải ĐB
729537
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/01/2021
Chục Số Đơn Vị
2;3;8;8;8; 0
5;9; 1 4;
4;4;8; 2
3;7; 3 3;8;9;
1; 4 2;2;
Chục Số Đơn Vị
5 1;
6
3; 9; 7 3; 9;
2;7; 8 2;7;
1; 9 1;
kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 13/01/2021
Giải tám
58
Giải bảy
057
Giải sáu
8714
4714
8862
Giải năm
1114
Giải tư
41221
87228
73054
99269
01146
63386
91870
Giải ba
62287
92163
Giải nhì
49754
Giải nhất
10277
Giải ĐB
351910
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/01/2021
Chục Số Đơn Vị
0 1; 7;
4;4;4; 1 2;
1;8; 2 6;
3 6;
6; 4 1;1;1;5;5;
Chục Số Đơn Vị
4;4;7; 5
2;3;9; 6 4;8;
5;7;8; 7 5;7;8;
2; 8 2;
6; 9 6;