XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Đà Lạt ngày 05/07/2020
Giải tám
12
Giải bảy
796
Giải sáu
1160
7952
5889
Giải năm
1716
Giải tư
75502
59750
58597
01309
15774
08369
38870
Giải ba
55507
32189
Giải nhì
49530
Giải nhất
95386
Giải ĐB
440610
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 05/07/2020
Chục Số Đơn Vị
2;7;9; 0 1; 3;5;6;7;
6; 1
2 5;
3
4 7;
Chục Số Đơn Vị
2; 5
9; 6 1;8;9;
9; 7 9;
8
6;8;8; 9 6;8;8;
kết quả xổ số Đà Lạt ngày 28/06/2020
Giải tám
30
Giải bảy
932
Giải sáu
0334
7106
3086
Giải năm
1525
Giải tư
33729
47478
88670
33230
45981
39269
83886
Giải ba
82686
39235
Giải nhì
60653
Giải nhất
68251
Giải ĐB
878285
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 28/06/2020
Chục Số Đơn Vị
6; 0 3;7;
1 5;8;
5;9; 2 3;
2;4;5; 3 5;
4 3;
Chục Số Đơn Vị
1;3; 5 2;3;8;
9; 6 8;8;8;
7
7; 8 7;
2;6; 9 2;6;
kết quả xổ số Đà Lạt ngày 21/06/2020
Giải tám
85
Giải bảy
816
Giải sáu
7202
4731
1088
Giải năm
7530
Giải tư
54565
91255
24216
96323
83902
50778
30914
Giải ba
11369
80439
Giải nhì
87054
Giải nhất
85130
Giải ĐB
596663
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 21/06/2020
Chục Số Đơn Vị
2;2; 0 3;3;
4;6;6; 1 3;
3; 2
1;9; 3 2;6;
4 1;5;
Chục Số Đơn Vị
4;5; 5 5;6;
3; 5;9; 6 1;1;
7
7;8; 8 7;8;
3;6; 9 3;6;
kết quả xổ số Đà Lạt ngày 14/06/2020
Giải tám
82
Giải bảy
977
Giải sáu
9293
3193
7309
Giải năm
5299
Giải tư
81560
27173
90387
12087
22082
65768
41191
Giải ba
27898
62682
Giải nhì
63651
Giải nhất
54064
Giải ĐB
320954
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 14/06/2020
Chục Số Đơn Vị
9; 0 6;
1 5;9;
2 8;8;
3 7;9;9;
4 5; 6;
Chục Số Đơn Vị
1;4; 5
4;8; 6
7;8;8; 7 7;8;8;
6;9; 8 6;9;
9; 9 9;