XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Trà Vinh ngày 22/11/2019
Giải tám
17
Giải bảy
466
Giải sáu
4179
3307
1380
Giải năm
5347
Giải tư
07859
27766
72547
30770
31191
01608
45475
Giải ba
92752
76263
Giải nhì
72980
Giải nhất
Giải ĐB
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 22/11/2019
Chục Số Đơn Vị
; ; 7; 8; 0 ; ; 7; 8; 8;
1 9;
2 5;
3 6;
7; 7; 4
Chục Số Đơn Vị
2; 9; 5 7;
3; 6; 6; 6 6; 6;
0; 4; 4; 7 0; 4; 4;
0; 8 0;
5; 7; 9 5; 7;
kết quả xổ số Trà Vinh ngày 15/11/2019
Giải tám
72
Giải bảy
664
Giải sáu
4472
1429
7212
Giải năm
7421
Giải tư
61766
24189
92594
95973
98527
71050
47250
Giải ba
16839
68278
Giải nhì
43013
Giải nhất
13474
Giải ĐB
942180
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 15/11/2019
Chục Số Đơn Vị
0 5; 5; 8;
2; 3; 1 2;
1; 7; 9; 2 1; 7;
9; 3 1; 7;
4 6; 7; 9;
Chục Số Đơn Vị
0; 0; 5
4; 6; 6 6;
2; 7 2;
7; 8 7;
2; 3; 8; 9 2; 3; 8;
kết quả xổ số Trà Vinh ngày 08/11/2019
Giải tám
56
Giải bảy
590
Giải sáu
6595
0240
0272
Giải năm
3907
Giải tư
92153
38986
11654
22504
69161
53631
51427
Giải ba
49841
81347
Giải nhì
40899
Giải nhất
09396
Giải ĐB
096230
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 08/11/2019
Chục Số Đơn Vị
4; 7; 0 3; 4; 9;
1 3; 4; 6;
7; 2 7;
0; 1; 3 5;
0; 1; 7; 4 0; 5;
Chục Số Đơn Vị
3; 4; 5 9;
1; 6 8; 9;
0; 2; 4; 7 0; 2; 4;
8
9; 9 9;
kết quả xổ số Trà Vinh ngày 01/11/2019
Giải tám
78
Giải bảy
460
Giải sáu
8719
3091
8296
Giải năm
9840
Giải tư
91611
30139
11174
31867
03465
63431
76497
Giải ba
62906
71008
Giải nhì
35335
Giải nhất
76308
Giải ĐB
490201
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 01/11/2019
Chục Số Đơn Vị
1; 6; 8; 8; 0 4; 6;
1; 9; 1 0; 1; 3; 9;
2
1; 5; 9; 3
0; 4 7;
Chục Số Đơn Vị
5 3; 6;
0; 5; 7; 6 0; 9;
6; 9; 7 6; 9;
0; 0; 8 0; 0;
1; 3; 9 1; 3;