XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 22/01/2021
Giải tám
22
Giải bảy
534
Giải sáu
5882
1352
6372
Giải năm
5133
Giải tư
96351
74957
72047
49600
79778
55136
38570
Giải ba
85275
16154
Giải nhì
29333
Giải nhất
32786
Giải ĐB
930093
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/01/2021
Chục Số Đơn Vị
0 7;
1 5;
2 5;7;8;
3;3;4;6; 3 3;3;9;
7; 4 3;5;
Chục Số Đơn Vị
1;2;4;7; 5 7;
6 3;8;
4;5; 7 4;5;
7; 8 7;
9
kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 15/01/2021
Giải tám
36
Giải bảy
290
Giải sáu
4644
5353
8693
Giải năm
2263
Giải tư
13812
01771
14613
68337
00787
98967
16895
Giải ba
41395
47148
Giải nhì
90495
Giải nhất
21650
Giải ĐB
014540
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/01/2021
Chục Số Đơn Vị
0 4; 5;9;
2;3; 1 7;
2 1;
7; 3 1;5;6;9;
4;8; 4 4;
Chục Số Đơn Vị
3; 5 9;9;9;
3;7; 6
3;6;8; 7 3;6;8;
4; 8 4;
9
kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 08/01/2021
Giải tám
06
Giải bảy
711
Giải sáu
6183
3545
9672
Giải năm
1248
Giải tư
20630
16030
24963
84009
88839
69875
50503
Giải ba
06775
49203
Giải nhì
56435
Giải nhất
83645
Giải ĐB
941402
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/01/2021
Chục Số Đơn Vị
2; 3;3;9; 0 3;3;
1; 1 1;
2 7;
5;9; 3 6;8;
5;5;8; 4
Chục Số Đơn Vị
5 3;4;4;7;7;
3; 6
7
4; 8 4;
3; 9 3;
kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 01/01/2021
Giải tám
11
Giải bảy
430
Giải sáu
0922
1276
4182
Giải năm
9953
Giải tư
46777
96999
16461
38726
29057
82289
10610
Giải ba
07141
58747
Giải nhì
14720
Giải nhất
13842
Giải ĐB
121302
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/01/2021
Chục Số Đơn Vị
2; 0 1;2;3;
1 4;6;
2;6; 2 2;4;8;
3 5;
1;2;7; 4
Chục Số Đơn Vị
3;7; 5
1; 6 2;7;
4;5;7; 7 4;5;7;
8
8;9; 9 8;9;