XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 25/01/2021
Giải tám
24
Giải bảy
842
Giải sáu
0818
5602
3784
Giải năm
2871
Giải tư
52245
18337
19852
24244
02294
61708
21180
Giải ba
80895
39446
Giải nhì
60660
Giải nhất
53509
Giải ĐB
145583
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 25/01/2021
Chục Số Đơn Vị
2;8;9; 0 6;8;
8; 1 7;
2 4;5;
7; 3 8;
2;4;5;6; 4 4;8;9;
Chục Số Đơn Vị
2; 5 4;9;
6 4;
3; 7 3;
1; 8 1;
9
kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 23/01/2021
Giải tám
19
Giải bảy
261
Giải sáu
7653
5615
1046
Giải năm
0078
Giải tư
22206
69608
23834
96008
82560
00356
31298
Giải ba
51420
68826
Giải nhì
86955
Giải nhất
97821
Giải ĐB
705683
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 23/01/2021
Chục Số Đơn Vị
6;8;8; 0 2;6;
5; 1 2;6;
1;6; 2
4; 3 5;8;
6; 4 3;
Chục Số Đơn Vị
3;5;6; 5 1;5;
1; 6 2;4;5;
7
7;9; 8 7;9;
9
kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 18/01/2021
Giải tám
64
Giải bảy
349
Giải sáu
9684
5220
0584
Giải năm
0521
Giải tư
22396
51917
40556
07877
77927
32803
87517
Giải ba
79682
68014
Giải nhì
52279
Giải nhất
10127
Giải ĐB
777204
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 18/01/2021
Chục Số Đơn Vị
3;4; 0 2;
4;7;7; 1 2;
1;7;7; 2 8;
3
9; 4 1;8;8;
Chục Số Đơn Vị
6; 5
6 5;9;
1;1;2;2;7; 7 1;1;2;2;7;
8
4;7; 9 4;7;
kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 16/01/2021
Giải tám
89
Giải bảy
511
Giải sáu
9316
4193
2075
Giải năm
5263
Giải tư
17686
43701
41785
68853
76778
26973
09884
Giải ba
58446
90985
Giải nhì
05166
Giải nhất
47776
Giải ĐB
021628
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 16/01/2021
Chục Số Đơn Vị
1; 0
1;6; 1 1;
8; 2
3 5;6;7;9;
6; 4 8;
Chục Số Đơn Vị
3; 5 7;8;8;
3;6; 6 1;4;6;7;8;
7
2; 7; 8 2; 7;
9