XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 21/09/2020
Giải tám
87
Giải bảy
704
Giải sáu
7167
8230
3449
Giải năm
3855
Giải tư
91151
86655
48911
39667
96196
73003
82608
Giải ba
36546
75009
Giải nhì
60266
Giải nhất
81353
Giải ĐB
391596
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 21/09/2020
Chục Số Đơn Vị
3;4;8;9; 0 3;
1; 1 1;5;
2
3 5;
6;9; 4
Chục Số Đơn Vị
1;3;5;5; 5 5;5;
6;7;7; 6 4;6;9; 9;
6;6; 7 6;6;
8
4; 9 4;
kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 19/09/2020
Giải tám
06
Giải bảy
137
Giải sáu
6515
1062
0210
Giải năm
3934
Giải tư
86385
26099
40669
17402
34308
34421
92315
Giải ba
65407
98060
Giải nhì
88191
Giải nhất
77455
Giải ĐB
610924
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 19/09/2020
Chục Số Đơn Vị
2;7;8; 0 1;6;
5;5; 1 2;9;
1;4; 2 6;
4;7; 3
4 2; 3;
Chục Số Đơn Vị
5; 5 1;1;5;8;
2;9; 6
3; 7 3;
8
6;9; 9 6;9;
kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 14/09/2020
Giải tám
89
Giải bảy
835
Giải sáu
6607
7553
4734
Giải năm
7112
Giải tư
51614
92149
49552
71897
46626
86003
45838
Giải ba
87705
47509
Giải nhì
89270
Giải nhất
86484
Giải ĐB
217286
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 14/09/2020
Chục Số Đơn Vị
3;5;7;9; 0 7;
2;4; 1
6; 2 1;5;
4;5;8; 3 5;
9; 4 1;3;8;
Chục Số Đơn Vị
2;3; 5 3;
6 2;8;
9; 7 9;
3; 8 3;
4; 9 4;
kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 12/09/2020
Giải tám
61
Giải bảy
228
Giải sáu
8220
3939
2203
Giải năm
6926
Giải tư
67325
28510
33171
61383
56590
85479
01965
Giải ba
29491
40040
Giải nhì
90811
Giải nhất
67840
Giải ĐB
151529
Bảng Loto xổ số Hồ Chí Minh - Ngày: 12/09/2020
Chục Số Đơn Vị
3; 0 1;2;4;4;9;
1; 1 1;7;9;
5;6;8;9; 2
9; 3 8;
4
Chục Số Đơn Vị
5 2;6;
5; 6 2;
7
2; 8 2;
2; 3;7; 9 2; 3;7;