KQXSTD - XSTD hàng tuần - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay - SXTD miễn phí

kết quả xổ số Miền Bắc ngày 28/05/2022

Giải tám
tructiep
Giải bảy
63
Giải sáu
719
640
292
Giải năm
2517
Giải tư
8907
9773
4469
8369
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
75688
25120
Giải nhì
52292
Giải nhất
86313
Giải ĐB
57318
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 28/05/2022
Chục Số Đơn Vị
7;7; 0 2;3;4;
3;4;7;8; 9;9; 1 4;
3; 2 6;9;9;
9; 3 1;2;5;5;6;7;
1; 4 1;
Chục Số Đơn Vị
3;3;7;9; 5
2;3;9;9; 6 7;
1;5; 7 1;5;
1; 8; 8 1; 8;
1;1;3;5;6;6; 9 1;1;3;5;6;6;

kết quả xổ số Miền Bắc ngày 27/05/2022

Giải tám
tructiep
Giải bảy
13
Giải sáu
657
278
665
Giải năm
9378
Giải tư
3800
1820
6576
3971
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
59259
29533
Giải nhì
89775
Giải nhất
67112
Giải ĐB
29667
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 27/05/2022
Chục Số Đơn Vị
4;7;9; 0 2;
2;3;3; 1 3;4;7;7;
2; 2 1;2;5;9;
1;3; 3 1;1;3;
1;6; 4 5;8;
Chục Số Đơn Vị
2;4;7;9; 5 6;7;
5;7; 6 4;7;
5;6; 7 5;6;
7;7; 8 7;7;
5; 9 5;

kết quả xổ số Miền Bắc ngày 26/05/2022

Giải tám
tructiep
Giải bảy
57
Giải sáu
296
454
735
Giải năm
4921
Giải tư
3427
2316
6061
2559
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
87740
81446
Giải nhì
58093
Giải nhất
95585
Giải ĐB
41717
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 26/05/2022
Chục Số Đơn Vị
0 2;3;4;5;5;
3;6;7; 9; 1 2;6;
1;7; 2
5; 3 1;6;8;9;9;9;9;
6;7; 4 5;
Chục Số Đơn Vị
4;7;9; 5 3;8;
1;3; 6 1;4;9;
1; 2;4;5;7; 7 1; 2;4;5;7;
8
1;5; 9 1;5;

kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/05/2022

Giải tám
tructiep
Giải bảy
77
Giải sáu
348
804
059
Giải năm
2079
Giải tư
7123
3738
4897
4969
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
41443
41075
Giải nhì
03599
Giải nhất
07545
Giải ĐB
87109
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 25/05/2022
Chục Số Đơn Vị
1;4;9; 0
3;4; 1 9;
3;4; 2
8;9; 3 1;2;4;
3;5;7;8;8; 4 1;2;6;
Chục Số Đơn Vị
6;9;9; 5 4;7;
4;6;9; 6 5;6;
4;7;7;9; 7 4;7;7;9;
3;4;4; 8 3;4;4;
3;5;5;6;7;9; 9 3;5;5;6;7;9;
KQXS TD - XSTD hàng tuần - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay - SXTD miễn phí
Liên kết: xổ số ba miền chính xác nhất |