XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 20/01/2021
Giải tám
tructiep
Giải bảy
68
Giải sáu
070
167
361
Giải năm
9728
Giải tư
3600
0336
3138
0575
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
12215
57381
Giải nhì
55911
Giải nhất
94248
Giải ĐB
60545
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/01/2021
Chục Số Đơn Vị
2;5; 0 4;7;7;8;
1;5; 1 1;4;6;6;8;8;9;
8; 2
3;6;7;8; 3 3;
1;5; 8; 4
Chục Số Đơn Vị
5; 5 1;4; 5;7;
1;1;7;8; 6 3;
3;6; 7 3;6;
2;3;4;6; 8 2;3;4;6;
9; 9 9;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 19/01/2021
Giải tám
tructiep
Giải bảy
67
Giải sáu
248
646
116
Giải năm
8448
Giải tư
6750
4933
2122
0719
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
31721
22939
Giải nhì
88201
Giải nhất
32856
Giải ĐB
23677
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/01/2021
Chục Số Đơn Vị
1;3; 0 2;5;8;
3;6;9; 1 2;
1;2;7; 2 2;5;
3;8;9; 3 1;3;8;9;
6;8;8; 4 8;
Chục Số Đơn Vị
2;5;6; 5 5;
7; 6 1;4;5;9;
2;6;7; 9; 7 2;6;7; 9;
3;4;4; 8 3;4;4;
1;3; 9 1;3;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18/01/2021
Giải tám
tructiep
Giải bảy
59
Giải sáu
494
321
078
Giải năm
0149
Giải tư
8202
1717
2304
7338
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
24305
53638
Giải nhì
06158
Giải nhất
96884
Giải ĐB
92549
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/01/2021
Chục Số Đơn Vị
2;4;5;8; 0 2;
3;7; 1 2;4;
1;3;5; 2
5;8;8; 3 1;2;5;
1;9; 9; 4 8;9;
Chục Số Đơn Vị
3;8;9; 5 2;3;9;
9; 6 8;
1;7;9; 7 1;7;9;
3;3;5;7; 8 3;3;5;7;
4; 4;5;6; 9 4; 4;5;6;
kết quả xổ số Miền Bắc ngày 17/01/2021
Giải tám
tructiep
Giải bảy
43
Giải sáu
002
600
566
Giải năm
5408
Giải tư
8664
4091
1436
8925
tructiep
tructiep
tructiep
Giải ba
19594
34767
Giải nhì
65216
Giải nhất
58464
Giải ĐB
55095
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/01/2021
Chục Số Đơn Vị
1;2;8; 0 7;8;
1;2;6; 1 1;5;9;
5; 2 1;6;
6; 3 4;6;
3; 4 6;6;7;9;
Chục Số Đơn Vị
1; 5 2;6;9;
2;3;4;4;5;6;7; 6 1;3;6;
6;8;9; 7 6;8;9;
9; 8 9;
9