Nam 1995 nữ 1996 cưới năm 2023 được không? Cưới ngày nào đẹp

Nam 1995 nữ 1996 cưới năm 2023 được không? Cưới ngày nào đẹp

Nam 1995 nữ 1996 cưới năm 2023 được không? Nếu cưới được thì trong năm có ngày tháng nào đẹp, còn không thì cưới năm nào đẹp? Mời các bạn cùng Caudep3mien.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Nam 1995 nữ 1996 cưới năm 2023 được không?

Theo tử vi 2023 cho biết nam 1995 sẽ kỵ cưới vợ hỏi vào những năm Ngọ. Vậy năm 2023 là năm Quý Mão nên không phạm gì nên năm 2023 là năm tốt để cưới vợ

Nam Ất Hợi 1995 sẽ kỵ cưới vào các tháng 7 và 8 âm lịch

Nữ 1996 kỵ cưới hỏi vào các năm Mão mà năm 2023 là năm Quý Mão nên sẽ phạm vì thế không hợp để cưới xin

Tháng kỵ cưới hỏi là tháng 1 và 3 âm lịch

Năm 2023 nữ Bính Tý tính cả tuổi mụ là 28 tuổi nên sẽ phạm Kim Lâu không nên cưới hỏi

Theo những phân tích trên thì tuổi nam 1995 không phạm gì có thể kết hôn năm 2023 nhưng tuổi nữ Bính Tý 1996 lại phạm Kim Lâu nên không hợp để cưới hỏi mà dân gian ta có câu “ lấy vợ xem tuổi đàn bà/ làm nhà xem tuổi đàn ông” thế nên là việc xem tuổi nam 1995 và nữ 1996 có cưới năm 2023 được không là nên xem kỹ tuổi tác của nữ Bính Tý mà như đã phân tích thì nữ Bính Tý không nên cưới năm 2023

Chính vì thế nam 1995 và nữ 1996 có thể cưới hỏi vào các năm khác không phạm Kim Lâu và hợp tuổi đó là các năm: 2024, 2026, 2027, 2029, 2033…

Tuy nhiên vì 1 số lý do nào đó mà 2 tuổi bắt buộc phải cưới trong năm 2023 thì có thể xin dâu 2 lần , chờ qua sinh nhật cô dâu hoặc chờ qua đông chí. Ngoài ra việc chọn tháng, ngày, giờ đẹp trong năm để tiến hành cưới hỏi là vô cùng cần thiết

Nam 1995 nữ 1996 cưới năm 2023 được không?

Xem ngày tháng cưới hỏi tốt cho nữ Bính Tý trong năm 2023

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 1/ 2023 âm lịch

Tháng 1 là tháng Phu Chủ – sẽ kỵ Chú rể . Nhưng sẽ có những ngày tốt để tiến hành cưới hỏi sau:

 • Thứ 4 ngày 25/1/2023 dương lịch, âm lịch sẽ là ngày 4/1/2023 tức ngày Quý Mùi, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão
 • Thứ 2 ngày 6/2/2023 dương lịch, âm lịch sẽ là ngày 16/1/2023 tức ngày Ất Sửu, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão
 • Thứ 5 ngày 9/2/2023 dương lichk, âm lịch sẽ là ngày 19/1/2023 tức ngày Mậu Tuất, Tháng Giáp Dần, Năm Quý Mão

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 2/ 2023 âm lịch

Tháng 2 là tháng Nhạc Thân- Sẽ kỵ bố mẹ nhà gái, nếu không còn cha mẹ thì sẽ không kỵ. Tháng này sẽ có những ngày tốt để tiến hành cưới hỏi sau:

Thứ 7, ngày 25 /2/2023 2023  dương lịch, âm lịch sẽ là ngày 6/2/2023 tức ngày Giáp Dần, Tháng Ất Mão năm Quý Mão

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 3/ 2023 âm lịch

Tháng 3 là tháng Công Cô- Tháng này sẽ kỵ cha mẹ nhà trai nếu không còn cha mẹ thì sẽ không kỵ. Tháng này sẽ có những ngày tốt để tiến hành cưới hỏi sau:

 • Chủ nhật, ngày 23 /4/2023 dương lịch, âm lịch sẽ là ngày 4/3/2023 tức ngày Tân Hợi, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
 • Thứ 6, ngày 5 /5/2023 dương lịch, âm lịch sẽ là ngày 16/3/2023 tức ngày Quý Hợi, Tháng Bính Thìn, năm Quý Mão
 • Thứ 2, ngày 15/5/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 26/3/2023 tức ngày Quý Dậu, Tháng Bính Thìn, năm Quý Mão

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 4/ 2023 âm lịch

Tháng 3 là tháng Tiểu Lợi- Tháng này kỵ Mai Mối nếu không có mai mối thì không cần kiêng kỵ. Tháng này sẽ có các ngày cưới hỏi đẹp sau:

 • Thứ 6, ngày 19/5/2023 dương lịch, âm lịch sẽ là ngày 1/4/2023 tức ngày Đinh Sửu, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão
 • Thứ 4, ngày 24/5/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 6/4/2023 tức ngày Nhâm Ngọ tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão
 • Thứ 2, ngày 12/6/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 25/4/2023 tức ngày Tân Sửu, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 5/ 2023 âm lịch

Tháng 5 là tháng Đại Lợi- Tháng này không kỵ gì cả sẽ có các ngày tiến hành cưới hỏi tốt như sau:

Thứ 5, ngày 6/7/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 19/5/2023 tức ngày Ất Sửu, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 6/ 2023 âm lịch

Tháng 6 là tháng Thê Chủ sẽ kỵ cô dâu. Tháng này sẽ có các ngày tốt cưới hỏi sau

 • Thứ 3, ngày 25/7/ 2023 dương lịch, âm lịch là ngày 8/6/2023 tức ngày Giáp Thân, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão
 • Thứ 3, ngày 1/8/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 15/6/2023 tức ngày Tân Mão, tháng Kỷ Mùi năm Quý Mão
 • Thứ 5, ngày 3/8/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 17/6/2023 tức ngày Quý Tỵ, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão
 • Chủ nhật, ngày 6/8/ 2023 dương lịch, âm lịch là ngày 20/6/2023 tức ngày Bính Thân, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mùi

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 7/ 2023 âm lịch

Tháng 7 là tháng Phu Chủ sẽ kỵ Chủ rể. Tháng này sẽ có các ngày tốt cưới hỏi sau:

 • Thứ 6, ngày 1/9/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 17/7/2023 tức ngày Nhâm Tuất tháng Canh Thân năm Quý Mão
 • Thứ 2, ngày 4/9/ 2023 dương lịch, âm lịch là ngày 20/7/2023 tức ngày Ất Sửu, tháng Canh Thân, năm Quý Mão
 • Thứ 6, ngày 8/9/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 24/7/2023 tức ngày Kỷ Tỵ, tháng Canh Thân, năm Quý Mão

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 8/ 2023 âm lịch

Tháng 8 là tháng Nhạc Thân nên sẽ kỵ cha mẹ nhà gái , nếu nhà gái không còn cha mẹ thì sẽ không kỵ. Các ngày tốt cưới hỏi trong tháng là:

Thứ 6, ngày 15/9/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 1/8/2023 tức ngày Bính Tý, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 9/ 2023 âm lịch

Tháng 9 la tháng Công Cô sẽ kỵ cha mẹ nhà trai, nếu nhà trai không còn cha mẹ thì sẽ không k. Tháng này sẽ có những ngày tốt cưới hỏi sau

 • Thứ 6, ngày 20/10/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 6/9/2023 tức ngày Tân Hợi, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão
 • Chủ nhật, ngày 29/10/ 2023 dương lịch, âm lịch là ngày 15/9/2023 tức ngày Canh Thân, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão
 • Thứ 2, ngày 30/10/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 16/9/2023 tức ngày  Tân Dậu tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão
 • Thứ 3, ngày 7/11/2023 dương lịch, âm lịch là ngày  24/9/2023 tức ngày Kỷ Tỵ  tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão
 • Thứ 7, ngày 11/11/ 2023 dương lịch, âm lịch là ngày  28/9/2023 tức ngày Quý Dậu tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 10/ 2023 âm lịch

Tháng 10 là tháng Tiểu Lợi sẽ Kỵ Mai Môi, nếu không có mai mối thì không kỵ. Tháng này có những ngày tốt cưới hỏi sau:

 • Thứ 7, ngày 18/11/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 6/10/2023 tức ngày Canh Thìn, tháng Quý Hợi năm Quý Mão
 • Thứ 3, ngày 21/11/ 2023 dương lịch, âm lịch là ngày  9/10/2023 tức ngày Quý Mùi tháng Quý Hợi năm Quý Mão
 • Thứ 7, ngày 2/12/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 20/10/2023 tức ngày Giáp Ngọ tháng Quý Hợi năm Quý Mão
 • Chủ nhật, ngày 3/12/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 21/10/2023 tức ngày Ất Mùi tháng Quý Hợi năm Quý Mão
 • Thứ 5, ngày 7/12/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 25/10/2023 tức ngày Kỷ Hợi tháng Quý Hợi năm Quý Mão
 • Thứ 3, ngày 12/12/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 30/10/2023 tức ngày Giáp Thìn tháng Quý Hợi năm Quý Mão

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 11/ 2023 âm lịch

Tháng 11 là tháng Đại Lợi sẽ không kỵ điều gì. Tháng này sẽ có những ngày cưới hỏi tốt sau:

 • Thứ 4, ngày 20/12/2023 dương lịch, âm lịch là ngày 8/11/2023 tức ngày Nhâm Tý, tháng Giáp Tý năm Quý Mão
 • Thứ 2, ngày 1/1/024 dương lịch, âm lịch là ngày 20/11/2023 tức ngày Giáp Tý, tháng Giáp Tý năm Quý Mão

Ngày cưới hỏi tốt trong tháng 12/ 2023 âm lịch

Tháng 12 là tháng Thê Chủ- sẽ kỵ với cô dâu. Tháng này sẽ có các ngày tốt đế tiến hàng cưới hỏi sau

Xem thêm: Người tuổi Tân Mùi 1991 cưới năm 2023 được không?

Xem thêm: Nữ Mậu Dần 1998 cưới năm 2023 được không? tháng nào tốt

 • Thứ 7, ngày 27/1/ 2024 dương lịch, âm lịch chính là ngày 17.12/2023 tức ngày Quý Dậu, Tháng Bính Thìn, năm Quý Mão
 • Thứ 2, ngày 5/2/2024 dương lịch, âm lịch là ngày 26/12/2023 tức ngày Kỷ Hợi ,tháng Ất Sửu, năm Quý Mão
 • Thứ 5, ngày 8/2/2024 dương lịch, âm lịch là ngày 29/12/2023 tức ngày Nhâm Dần, tháng Ất Sửu ,năm Quý Mão
 • Thứ 6, ngày 9/2/2024 dương lịch, âm lịch là ngày 30/12/2023 tức ngày Quý Mão, tháng Ất Sửu ,năm Quý Mão

Hy vọng với những chia sẻ của chúng tôi về nam 1995 nữ 1996 cưới năm 2023 được không sẽ hữu ích với bạn đọc. Ngoài ra bạn đọc có thể xem thêm bài viết nữ 1996 cưới năm 2023 được không ở ngay website của chúng tôi

Các tin liên quan
Liên kết: xổ số ba miền chính xác | sunwin | sunwin