XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 11/12/2019
Giải tám
59
Giải bảy
294
Giải sáu
5452
5928
1632
Giải năm
9857
Giải tư
43536
81980
07637
86398
86456
51219
56841
Giải ba
91234
71841
Giải nhì
91545
Giải nhất
07143
Giải ĐB
919712
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 11/12/2019
Chục Số Đơn Vị
0 8;
2; 9; 1 4; 4;
8; 2 1; 3; 5;
2; 4; 6; 7; 3 4;
1; 1; 3; 5; 4 3; 9;
Chục Số Đơn Vị
2; 6; 7; 5 4;
6 3; 5;
3; 5; 7 3; 5;
2; 9; 8 2; 9;
1; 9 1;
kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 04/12/2019
Giải tám
02
Giải bảy
099
Giải sáu
3542
9730
7891
Giải năm
5953
Giải tư
92582
43202
95762
85004
84968
14418
29760
Giải ba
05525
03250
Giải nhì
70005
Giải nhất
57271
Giải ĐB
858020
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 04/12/2019
Chục Số Đơn Vị
2; 4; 5; 0 2; 3; 5; 6;
8; 1 7; 9;
0; 5; 2 0; 4; 6; 8;
0; 3 5;
2; 4 0;
Chục Số Đơn Vị
0; 3; 5 0; 2;
0; 2; 8; 6
7
1; 6; 8 1; 6;
9; 9 9;
kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 27/11/2019
Giải tám
03
Giải bảy
261
Giải sáu
7973
4958
6850
Giải năm
7414
Giải tư
55981
84808
01887
13685
14750
02246
77629
Giải ba
94354
98716
Giải nhì
69681
Giải nhất
01634
Giải ĐB
737215
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 27/11/2019
Chục Số Đơn Vị
8; 0 5; 5;
4; 5; 6; 1 6; 8; 8;
9; 2
4; 3 7;
6; 4 1; 3; 5;
Chục Số Đơn Vị
0; 0; 4; 8; 5 1; 8;
1; 6 1; 4;
8; 7 8;
0; 5; 8 0; 5;
2; 9 2;
kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 20/11/2019
Giải tám
99
Giải bảy
826
Giải sáu
9141
4419
6841
Giải năm
2573
Giải tư
81687
88914
51616
26673
63368
63232
96359
Giải ba
81952
48100
Giải nhì
62528
Giải nhất
63000
Giải ĐB
850499
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 20/11/2019
Chục Số Đơn Vị
0; 0; 0 0; 0;
4; 6; 9; 1 4; 4;
6; 8; 2 3; 5;
2; 3 7; 7;
1; 1; 4 1;
Chục Số Đơn Vị
2; 9; 5
8; 6 1; 2;
8; 7 8;
2; 6; 8 2; 6;
1; 5; 9; 9 1; 5; 9;