XSMB 30 Ngày

Trang chủ » XSMB 30 Ngày
Ngày: 27/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
72859
Giải nhất
84970
Giải nhì
22948
27905
Giải ba
68839
72151
45870
16675
45622
30683
Giải tư
5687
8094
1582
5288
Giải năm
9289
6626
4652
3120
7508
5479
Giải sáu
166
101
463
Giải bảy
93
42
35
69
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
2;7;7; 0 1;5;8;
1 5;
2;6; 2 2;4;5;8;
5;9; 3 6;8;9;
2;8; 4 9;
Chục Số Đơn Vị
1;2;9; 5 3;7;
3;6;9; 6 3;6;9;
5;9; 7 8;
2;3;7;8;9; 8 4;8;
3;4; 9 3;5; 6;7;8;
Ngày: 26/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
34164
Giải nhất
21642
Giải nhì
85331
53702
Giải ba
36678
49662
96488
70757
21183
72285
Giải tư
2204
4344
9025
9940
Giải năm
3753
4608
9088
7731
5934
6916
Giải sáu
100
874
364
Giải bảy
32
60
46
20
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
2;4;6; 0 2;4;8;
6; 1 3;3;
5; 2 3;4;6;
1;1;2;4; 3 5;8;
2;4;6; 4 3;4;6; 6;7;
Chục Số Đơn Vị
3;7; 5 2;8;
2;4; 4; 6 2;4; 4;
4;8; 7 5;
3;5;8;8; 8 7;8;8;
9
Ngày: 25/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
52371
Giải nhất
45082
Giải nhì
87473
55003
Giải ba
44656
18647
37207
71263
51955
58209
Giải tư
7943
2928
1910
4411
Giải năm
4148
0340
5084
5712
7654
1849
Giải sáu
083
687
637
Giải bảy
07
18
29
55
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
1;4; 0 3;7;7;9;
1;2;8; 1 1;7;
8;9; 2 1;8;
7; 3 4;6;7;8;
3;7;8;9; 4 5;8;
Chục Số Đơn Vị
4;5;5;6; 5 5;5;
3; 6 3;
1; 3; 7 3;4;8;
2;3;4;7; 8 1;2;4;
9 2;4;
Ngày: 24/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
tructiep
Giải nhất
tructiep
Giải nhì
tructiep
tructiep
Giải ba
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải tư
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải sáu
tructiep
tructiep
tructiep
Giải bảy
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn Vị
5
6
7
8
9
Ngày: 23/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
tructiep
Giải nhất
tructiep
Giải nhì
tructiep
tructiep
Giải ba
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải tư
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải sáu
tructiep
tructiep
tructiep
Giải bảy
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn Vị
5
6
7
8
9
Ngày: 22/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
tructiep
Giải nhất
tructiep
Giải nhì
tructiep
tructiep
Giải ba
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải tư
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải sáu
tructiep
tructiep
tructiep
Giải bảy
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn Vị
5
6
7
8
9
Ngày: 21/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
tructiep
Giải nhất
tructiep
Giải nhì
tructiep
tructiep
Giải ba
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải tư
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải năm
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Giải sáu
tructiep
tructiep
tructiep
Giải bảy
tructiep
tructiep
tructiep
tructiep
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn Vị
5
6
7
8
9
Ngày: 20/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
91869
Giải nhất
62613
Giải nhì
89561
17438
Giải ba
79710
68693
48902
08300
92038
67549
Giải tư
2455
1085
3800
5406
Giải năm
1138
8058
3367
2046
1602
0067
Giải sáu
216
832
186
Giải bảy
18
36
82
59
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
1; 0 2;2;6;
3;6;8; 1 6;
2 3;8;
2;6;8;8;8; 3 1;9;
6;9; 4
Chục Số Đơn Vị
5;8;9; 5 5;8;
1;7;7;9; 6 1;7;7;9;
7 6;6;
2;5;6; 8 1;3;3;3;5;
3; 9 4;5;6;
Ngày: 19/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
62857
Giải nhất
24246
Giải nhì
65122
22745
Giải ba
90440
33540
05110
78018
71497
53655
Giải tư
1463
1863
4482
5932
Giải năm
2342
9101
9125
9116
9435
9550
Giải sáu
915
320
074
Giải bảy
26
23
57
96
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
1;2;4;4;5; 0 1;
5;6;8; 1
2;3;5;6; 2 2;3;4;8;
2;5; 3 2;6;6;
2;5;6; 4 7;
Chục Số Đơn Vị
5;7; 7; 5 1;2;3;4;5;
3;3; 6 3;3;
4; 7 5; 5;9;
2; 8 1;
6;7; 9
Ngày: 18/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
45282
Giải nhất
76552
Giải nhì
51893
50516
Giải ba
92764
68866
66740
51752
37335
04030
Giải tư
3342
4405
7005
3904
Giải năm
3556
7580
0501
2381
4260
3127
Giải sáu
926
295
635
Giải bảy
69
04
35
86
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
3;4;6;8; 0 1;4;4;5;5;
6; 1 8;
6;7; 2 4;5;5;8;
5;5;5; 3 9;
2; 4 6;
Chục Số Đơn Vị
2;2;6; 5 3;3;3;9;
4;6;9; 6 4;6;9;
7 2;
1;2; 6; 8
3;5; 9 6;
Ngày: 17/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
53363
Giải nhất
01443
Giải nhì
02569
17053
Giải ba
87586
46192
21006
19548
86539
33921
Giải tư
7295
3401
0582
6328
Giải năm
4443
2517
8199
7522
7936
3211
Giải sáu
197
642
529
Giải bảy
35
29
04
55
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
0 1;4;6;
1;7; 1 1;2;
1;2;8;9;9; 2 2;4;8;9;
5;6;9; 3 4;4;5;6;
2;3;3;8; 4
Chục Số Đơn Vị
3;5; 5 3;5;9;
3; 9; 6 3; 9;
7 1;9;
2;6; 8 2;4;
2;5;7;9; 9 2;2;3;6;9;
Ngày: 16/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
48260
Giải nhất
83587
Giải nhì
79324
24955
Giải ba
97698
03474
79118
27721
67766
60068
Giải tư
9999
2793
8423
8738
Giải năm
6232
7156
7587
1067
6779
6885
Giải sáu
456
695
805
Giải bảy
53
07
71
23
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
6; 0 5;7;
8; 1 2;7;
1;3;3;4; 2 3;
2;8; 3 2;2;5;9;
4 2;7;
Chục Số Đơn Vị
3;5;6;6; 5 5;8;9;
6;7;8; 6 6;7;8;
1;4;9; 7 6;8;8;
5;7;7; 8 1;3;6;9;
3;5;8;9; 9 7;9;
Ngày: 15/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
44221
Giải nhất
25945
Giải nhì
14590
57392
Giải ba
84792
14379
92716
86841
87280
96564
Giải tư
7401
4194
1991
5569
Giải năm
9333
9812
3708
3904
1078
2104
Giải sáu
938
566
749
Giải bảy
45
57
00
28
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
8;9; 0 1;4;4;8;
2;6; 1 2; 4;9;
1; 8; 2 1;9;9;
3;8; 3 3;
1;5;5;9; 4 6;9;
Chục Số Đơn Vị
7; 5 4;4;
4;6;9; 6 4;6;9;
8;9; 7 5;
8 2;3;7;
1;2;2;4; 9 4;6;7;
Ngày: 14/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
62940
Giải nhất
27086
Giải nhì
84830
42992
Giải ba
26177
28240
86842
54934
53016
11166
Giải tư
1213
7375
8375
1727
Giải năm
0737
3018
1279
2435
5696
5434
Giải sáu
949
318
656
Giải bảy
02
34
82
81
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
3;4; 4; 0 2;
3;6;8;8; 1 8;
7; 2 4;8;9;
4;4;4;5;7; 3 1;
2;9; 4 3;3;3;
Chục Số Đơn Vị
6; 5 3;7;7;
6; 6 6;
5;5;7;9; 7 2;3;7;
1;2;6; 8 1;1;
2;6; 9 4;7;
Ngày: 13/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
60762
Giải nhất
70413
Giải nhì
94856
73874
Giải ba
38562
54962
09294
88168
03998
21450
Giải tư
8234
7644
3492
0818
Giải năm
1114
2556
1891
8732
9010
4068
Giải sáu
962
160
238
Giải bảy
70
73
54
66
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
1;5;6;7; 0
3;4;8; 1 9;
2 3;6; 6;6;6;9;
2;4;8; 3 1;7;
4; 4 1;3;4;5;7;9;
Chục Số Đơn Vị
4;6;6; 5
2; 2;2;2;6;8;8; 6 2; 2;2;2;6;8;8;
3;4; 7
8 1;3;6;6;9;
1;2;4;8; 9
Ngày: 12/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
18452
Giải nhất
99849
Giải nhì
27621
91955
Giải ba
09319
34625
29740
28430
97779
44856
Giải tư
2502
3884
3118
5818
Giải năm
5434
7882
4474
0383
7694
3970
Giải sáu
122
547
305
Giải bảy
47
29
85
00
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
3;4;7; 0 2;5;
8;8;9; 1 2;
1;2;5;9; 2 2;5; 8;
4; 3 8;
7;7;9; 4 3;7;8;9;
Chục Số Đơn Vị
2; 5;6; 5 2;5;8;
6
4;9; 7 4;4;
2;3;4;5; 8 1;1;
4; 9 1;2;4;7;
Ngày: 11/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
04942
Giải nhất
31511
Giải nhì
96915
35210
Giải ba
18352
34017
18642
36531
84392
83681
Giải tư
3310
7880
2041
5685
Giải năm
8549
1897
3789
6576
0560
7094
Giải sáu
001
655
214
Giải bảy
97
79
12
74
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
1;1;6;8; 0 1;
1;2;4;5;7; 1 1;3;4;8;
2 1;4; 4;5;9;
1; 3
1;2; 2;9; 4 1;7;9;
Chục Số Đơn Vị
2;5; 5 1;5;8;
6
4;6;9; 7 1;9;9;
1;5;9; 8
2;4;7;7; 9 4;7;8;
Ngày: 10/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
81191
Giải nhất
88140
Giải nhì
67096
63288
Giải ba
95651
44209
16651
57329
83066
30657
Giải tư
6386
5753
7345
3988
Giải năm
8146
2499
8664
9180
2900
7842
Giải sáu
061
913
843
Giải bảy
44
46
75
18
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
4;8; 0 9;
3;8; 1 5;5;6;9;
9; 2 4;
3 1;4;5;
2;3;4;5;6;6; 4 4;6;
Chục Số Đơn Vị
1;1;3;7; 5 4;7;
1;4;6; 6 1;4;6;
5; 7 5;
6;8;8; 8 1;8;8;
1; 6;9; 9 2;9;
Ngày: 09/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
78014
Giải nhất
16270
Giải nhì
24159
26757
Giải ba
49767
38438
02952
13127
61711
61184
Giải tư
9459
2157
2326
3734
Giải năm
4225
7765
2017
6211
9689
0717
Giải sáu
747
254
703
Giải bảy
91
86
30
15
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
3;7; 0 3;
1;1;4; 5;7;7; 1 1;1;9;
5;6;7; 2 5;
4;8; 3
7; 4 1; 3;5;8;
Chục Số Đơn Vị
2;4;7;7;9;9; 5 1;2;6;
5;7; 6 5;7;
7 1;1;2;4;5;5;6;
4;6;9; 8 3;
1; 9 5;5;8;
Ngày: 08/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
20040
Giải nhất
76965
Giải nhì
00725
96045
Giải ba
24055
40269
79722
76857
77039
09960
Giải tư
0127
1158
7977
9924
Giải năm
8164
3677
6511
3395
2012
1538
Giải sáu
389
582
191
Giải bảy
84
73
61
44
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
4; 6; 0
1;2; 1 1;6;9;
2;4;5;7; 2 1;2;8;
8;9; 3 7;
4;5; 4 2;4;6;8;
Chục Số Đơn Vị
5;7;8; 5 2;4;5;6;9;
1;4;5;9; 6 1;4;5;9;
3;7;7; 7 2;5;7;7;
2;4;9; 8 3;5;
1;5; 9 3;6;8;
Ngày: 07/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
39597
Giải nhất
20448
Giải nhì
98375
45648
Giải ba
55850
97079
25197
01795
69588
07835
Giải tư
1913
8015
5241
3912
Giải năm
7722
5706
0051
1050
3377
4923
Giải sáu
710
696
135
Giải bảy
95
12
05
93
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
1;5;5; 0 5;6;
2;2;3;5; 1 4;5;
2;3; 2 1;1;2;
5;5; 3 1;2;9;
1;8;8; 4
Chục Số Đơn Vị
1; 5 1;3;3;7;9;9;
6
5;7;9; 7 7;9; 9;
8; 8 4;4;8;
3;5;5;6;7; 7; 9 7;
Ngày: 06/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
45370
Giải nhất
05808
Giải nhì
84879
98182
Giải ba
24293
04306
89635
00442
69931
82844
Giải tư
0554
4775
4677
9083
Giải năm
9984
2064
0832
5681
4616
1573
Giải sáu
187
486
857
Giải bảy
75
66
10
21
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
1;7; 0 6;8;
6; 1 2;3;8;
1; 2 3;4;8;
1;2;5; 3 7;8;9;
2;4; 4 4;5;6;8;
Chục Số Đơn Vị
4;7; 5 3;7;7;
4;6; 6 4;6;
3;5;5;7;9; 7 5;7;8;
1;2;3;4;6;7; 8
3; 9 7;
Ngày: 05/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
76191
Giải nhất
12810
Giải nhì
11458
74967
Giải ba
71235
86498
02353
79691
79635
03257
Giải tư
6925
4512
5726
7634
Giải năm
3778
8441
9916
1111
9597
6530
Giải sáu
165
396
516
Giải bảy
65
61
91
27
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
1;3; 0
1;2;6;6; 1 1;4;6;9; 9;9;
5;6;7; 2 1;
4;5;5; 3 5;
1; 4 3;
Chục Số Đơn Vị
3;7;8; 5 2;3;3;6;6;
1;5;5;7; 6 1;5;5;7;
8; 7 2;5;6;9;
8 5;7;9;
1; 1;1;6;7;8; 9
Ngày: 04/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
75757
Giải nhất
40631
Giải nhì
56326
49667
Giải ba
35179
50105
27248
59107
60082
12549
Giải tư
5039
3831
4690
7943
Giải năm
7094
3207
6892
7757
1132
8909
Giải sáu
970
784
420
Giải bảy
14
83
79
25
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
2;7;9; 0 5;7;7;9;
4; 1 3;3;
5;6; 2 3;8;9;
1;1;2;9; 3 4;8;
3;8;9; 4 1;8;9;
Chục Số Đơn Vị
7; 7; 5 2;
7; 6 7;
9;9; 7 5; 5;6;
2;3;4; 8 4;
2;4; 9 3;4;7;7;
Ngày: 03/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
25649
Giải nhất
31843
Giải nhì
63776
30341
Giải ba
77026
52031
69174
10420
85248
47765
Giải tư
7724
9250
4978
1010
Giải năm
4455
2008
0620
7885
5565
4045
Giải sáu
554
144
596
Giải bảy
42
51
81
72
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
1;2;2;5; 0 8;
1 3;4;5;8;
4;6; 2 4;7;
1; 3 4;
1;2;3;4;5;8;9; 4 2;4;5;7;
Chục Số Đơn Vị
1;4;5; 5 4;5;6;6;8;
5;5; 6 5;5;
2;4;6;8; 7
1;5; 8 4;7;
6; 9 4;
Ngày: 02/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
49265
Giải nhất
43459
Giải nhì
12407
10068
Giải ba
35934
71383
25973
92732
33938
09386
Giải tư
2697
9832
8291
0173
Giải năm
8813
7077
3452
5042
1616
8189
Giải sáu
194
469
503
Giải bảy
82
16
80
45
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
8; 0 3;7;
3;6;6; 1 9;
2 3;3;4;5;8;
2;2;4;8; 3 1;7;7;8;
2;5; 4 3;9;
Chục Số Đơn Vị
2;9; 5 4;6;
5; 8;9; 6 5; 8;9;
3;3;7; 7 7;9;
2;3;6;9; 8 3;6;
1;4;7; 9 5;6;8;
Ngày: 01/01/2023 Miền Bắc
Giải ĐB
16705
Giải nhất
76828
Giải nhì
65067
99229
Giải ba
37479
43231
85530
21742
26053
25473
Giải tư
4250
7737
3949
9814
Giải năm
2879
2534
0977
9752
0363
5688
Giải sáu
864
443
591
Giải bảy
59
47
96
67
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
3;5; 0 5;
4; 1 3;9;
8;9; 2 4;5;
1;4;7; 3 4;5;6;7;
2;3;7;9; 4 1;3;6;
Chục Số Đơn Vị
2;3;9; 5
3;4;7;7; 6 3;4;7;7;
3;7;9;9; 7 3;4;6;6;7;
8; 8 2;8;
1;6; 9 2;4;5;7;7;
Ngày: 31/12/2022 Miền Bắc
Giải ĐB
55291
Giải nhất
42135
Giải nhì
01560
07447
Giải ba
87947
62209
40405
52973
41073
79983
Giải tư
1635
5989
0320
2473
Giải năm
7589
5429
2475
9260
6227
8372
Giải sáu
285
185
279
Giải bảy
62
85
91
30
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
2;3;6;6; 0 5;9;
1 9; 9;
7;9; 2 6;7;
5;5; 3 7;7;7;8;
7;7; 4
Chục Số Đơn Vị
5 3;3;7;8;8;8;
2; 6 2;
2;3;3;3;5;9; 7 2;4;4;
3;5;5;5;9;9; 8
1; 1; 9 2;7;8;8;
Ngày: 30/12/2022 Miền Bắc
Giải ĐB
54112
Giải nhất
93201
Giải nhì
63854
90768
Giải ba
63190
82263
11092
62795
14065
54572
Giải tư
6041
5896
2136
7292
Giải năm
8660
5968
6810
8331
1726
8758
Giải sáu
827
555
563
Giải bảy
94
82
55
51
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
1;6;9; 0 1;
2; 1 3;4;5;
6;7; 2 1; 7;8;9;9;
1;6; 3 6;6;
1; 4 5;9;
Chục Số Đơn Vị
1;4;5;5;8; 5 5;5;6;9;
3;3;5;8;8; 6 3;3;5;8;8;
2; 7 2;
2; 8 5;6;6;
2;2;4;5;6; 9
Ngày: 29/12/2022 Miền Bắc
Giải ĐB
51849
Giải nhất
67722
Giải nhì
81733
23595
Giải ba
91535
09036
15908
46730
86533
86465
Giải tư
5376
3682
4117
0887
Giải năm
5554
7106
3447
7066
3961
9041
Giải sáu
675
502
883
Giải bảy
08
31
38
09
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày:
Chục Số Đơn Vị
3; 0 2;6;8;8;9;
7; 1 3;4;6;
2; 2 2;8;
1;3;3;5;6;8; 3 3;3;8;
1;7;9; 4 5;
Chục Số Đơn Vị
4; 5 3;6;7;9;
1;5;6; 6 1;5;6;
5;6; 7 1;4;8;
2;3;7; 8 3;
5; 9 4;
Liên kết: xổ số ba miền chính xác nhất