XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Bình Thuận ngày 21/11/2019
Giải tám
24
Giải bảy
035
Giải sáu
9729
3074
0316
Giải năm
4561
Giải tư
45842
80373
17412
88313
76671
48329
68996
Giải ba
53124
76641
Giải nhì
19930
Giải nhất
53085
Giải ĐB
237384
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 21/11/2019
Chục Số Đơn Vị
0 3;
2; 3; 6; 1 4; 6; 7;
4; 9; 9; 2 1; 4;
0; 5; 3 1; 7;
1; 2; 4 2; 7; 8;
Chục Số Đơn Vị
5 3; 8;
1; 6 1; 9;
7
8
2; 2; 9 2; 2;
kết quả xổ số Bình Thuận ngày 14/11/2019
Giải tám
12
Giải bảy
036
Giải sáu
4346
5304
5968
Giải năm
3249
Giải tư
25952
32701
74370
32213
93878
19359
37310
Giải ba
07878
90745
Giải nhì
49367
Giải nhất
81204
Giải ĐB
984756
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 14/11/2019
Chục Số Đơn Vị
1; 4; 4; 0 1; 7;
0; 3; 1 0;
2 5;
6; 3 1;
5; 6; 9; 4 0; 0;
Chục Số Đơn Vị
2; 6; 9; 5 4;
7; 8; 6 3; 4; 5;
6; 7 6;
6; 7; 7; 8 6; 7; 7;
4; 5; 9 4; 5;
kết quả xổ số Bình Thuận ngày 07/11/2019
Giải tám
25
Giải bảy
320
Giải sáu
1484
7062
0051
Giải năm
5534
Giải tư
38834
27565
23104
67263
50904
05797
46917
Giải ba
34391
26046
Giải nhì
78028
Giải nhất
74496
Giải ĐB
573333
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 07/11/2019
Chục Số Đơn Vị
4; 4; 0 2;
7; 1 5; 9;
0; 8; 2 6;
3; 4; 4; 3 3; 6;
6; 4 0; 0; 3; 3; 8;
Chục Số Đơn Vị
1; 5 6;
2; 3; 5; 6 4; 9;
1; 9; 7 1; 9;
2; 8 2;
9
kết quả xổ số Bình Thuận ngày 31/10/2019
Giải tám
31
Giải bảy
515
Giải sáu
9467
2309
8045
Giải năm
1116
Giải tư
14591
21702
80618
90097
99672
85776
46346
Giải ba
72400
21360
Giải nhì
75359
Giải nhất
59772
Giải ĐB
145074
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 31/10/2019
Chục Số Đơn Vị
0; 2; 9; 0 0; 6;
5; 6; 8; 1 9;
2 0; 7; 7;
3
5; 6; 4 7;
Chục Số Đơn Vị
9; 5 1; 4;
0; 7; 6 1; 4; 7;
6; 9; 7 6; 9;
1; 8 1;
0; 5; 9 0; 5;