XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số ThừaThiênHuế ngày 25/01/2021
Giải tám
78
Giải bảy
588
Giải sáu
5914
8924
0403
Giải năm
5902
Giải tư
57074
26239
71810
94659
17134
38222
85699
Giải ba
64624
71994
Giải nhì
52399
Giải nhất
44828
Giải ĐB
142954
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế - Ngày: 25/01/2021
Chục Số Đơn Vị
2;3; 0 1;
4; 1
2;4;4;8; 2 2;
4;9; 3
4 1;2;2;3;5; 7;9;
Chục Số Đơn Vị
4; 9; 5
6
7
2;8; 8 2;8;
3;5;9;9; 9 3;5;9;9;
kết quả xổ số ThừaThiênHuế ngày 18/01/2021
Giải tám
89
Giải bảy
052
Giải sáu
9661
1499
6108
Giải năm
3544
Giải tư
30108
20633
62939
75521
14156
72257
57828
Giải ba
25176
25620
Giải nhì
78351
Giải nhất
68470
Giải ĐB
103791
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế - Ngày: 18/01/2021
Chục Số Đơn Vị
8;8; 0 2;7;
1 2;5;6;9;
1;8; 2 5;
3;9; 3 3;
4; 4 4;
Chục Số Đơn Vị
1;2;6;7; 5
1; 6 5;7;
5; 7 5;
2; 8 2;
3;9; 9 3;9;
kết quả xổ số ThừaThiênHuế ngày 11/01/2021
Giải tám
80
Giải bảy
120
Giải sáu
3774
0339
5988
Giải năm
5948
Giải tư
69717
88728
08362
27136
16643
65550
62519
Giải ba
82744
43600
Giải nhì
09434
Giải nhất
47687
Giải ĐB
234196
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế - Ngày: 11/01/2021
Chục Số Đơn Vị
0 2;5;
7;9; 1
8; 2 6;
4;6;9; 3 4;
3;4;8; 4 3;4;7;
Chục Số Đơn Vị
5
2; 6 3;9;
1;8; 7 1;8;
2;4;8; 8 2;4;8;
1;3; 9 1;3;
kết quả xổ số ThừaThiênHuế ngày 04/01/2021
Giải tám
70
Giải bảy
901
Giải sáu
5339
6916
5558
Giải năm
7835
Giải tư
61013
71418
54618
36026
23462
91879
34151
Giải ba
83028
84272
Giải nhì
97736
Giải nhất
14712
Giải ĐB
328464
Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế - Ngày: 04/01/2021
Chục Số Đơn Vị
1; 0
2;3;6;8;8; 1 5;
6;8; 2 1;6;7;
5;6;9; 3 1;
4 6;
Chục Số Đơn Vị
1;8; 5 3;
2;4; 6 1;2;3;
7
1;1;2;5; 8 1;1;2;5;
3;7; 9 3;7;