XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Đồng Nai ngày 20/01/2021
Giải tám
67
Giải bảy
378
Giải sáu
8215
2395
6818
Giải năm
6016
Giải tư
97195
53335
36745
01728
94180
32228
79952
Giải ba
27532
92249
Giải nhì
73849
Giải nhất
58974
Giải ĐB
399042
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/01/2021
Chục Số Đơn Vị
0 8;
5;6;8; 1
8;8; 2 3;4; 5;
2;5; 3
2; 5;9;9; 4 7;
Chục Số Đơn Vị
2; 5 1;3;4;9;9;
6 1;
7
1;2;2;7; 8 1;2;2;7;
4;4; 9 4;4;
kết quả xổ số Đồng Nai ngày 13/01/2021
Giải tám
14
Giải bảy
587
Giải sáu
7774
4682
4037
Giải năm
8988
Giải tư
80061
71805
78083
30816
87871
79278
31606
Giải ba
07283
72510
Giải nhì
91159
Giải nhất
25704
Giải ĐB
780398
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/01/2021
Chục Số Đơn Vị
4;5;6; 0 1;
6; 1 6;7;
2 8;
7; 3 8;8;
4 7;
Chục Số Đơn Vị
9; 5
1; 6 1;
3;8; 7 3;8;
7;8;9; 8 7;8;9;
5; 9 5;
kết quả xổ số Đồng Nai ngày 06/01/2021
Giải tám
01
Giải bảy
958
Giải sáu
3118
9746
6665
Giải năm
5388
Giải tư
81552
64284
88010
52758
57044
21306
18921
Giải ba
52123
56397
Giải nhì
41860
Giải nhất
55607
Giải ĐB
768660
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/01/2021
Chục Số Đơn Vị
6;7; 0 1;6; 6;
8; 1 2;
1;3; 2 5;
3 2;
4;6; 4 4;8;
Chục Số Đơn Vị
2;8;8; 5 6;
5; 6 4;
9; 7 9;
1;5;5;8; 8 1;5;5;8;
9
kết quả xổ số Đồng Nai ngày 30/12/2020
Giải tám
57
Giải bảy
450
Giải sáu
6765
0425
2746
Giải năm
9570
Giải tư
10988
83983
01297
72980
38564
17182
01094
Giải ba
87913
61747
Giải nhì
89016
Giải nhất
82351
Giải ĐB
300918
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/12/2020
Chục Số Đơn Vị
0 5;7;8;
3;6;8; 1 5;
5; 2 8;
3 1;8;
6;7; 4 6;9;
Chục Số Đơn Vị
1; 5 2;6;
4;5; 6 1;4;
4;9; 7 4;9;
1; 8; 8 1; 8;
9