XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Hậu Giang ngày 23/01/2021
Giải tám
40
Giải bảy
086
Giải sáu
6373
7695
2876
Giải năm
0645
Giải tư
76974
86397
32432
94755
57038
92525
33962
Giải ba
94385
72589
Giải nhì
52410
Giải nhất
47048
Giải ĐB
615442
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/01/2021
Chục Số Đơn Vị
0 1;
1
5; 2 3;4; 6;
2;8; 3 7;
2; 5;8; 4 7;
Chục Số Đơn Vị
5; 5 2;4;5;8;9;
2; 6 7;8;
9; 7 9;
3;4; 8 3;4;
8; 9 8;
kết quả xổ số Hậu Giang ngày 16/01/2021
Giải tám
19
Giải bảy
244
Giải sáu
5861
0086
8917
Giải năm
7676
Giải tư
94590
26673
57725
64287
72736
28542
42130
Giải ba
63605
86436
Giải nhì
01849
Giải nhất
26109
Giải ĐB
943293
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/01/2021
Chục Số Đơn Vị
5;9; 0 3;9;
7; 1 6;
5; 2 4;
6;6; 3 7;9;
2;4;9; 4 4;
Chục Số Đơn Vị
5 2;
1; 6 3;3;7;8;
1;8; 7 1;8;
8
4; 9 4;
kết quả xổ số Hậu Giang ngày 09/01/2021
Giải tám
99
Giải bảy
777
Giải sáu
6192
2364
0542
Giải năm
6647
Giải tư
85462
85049
55677
68088
28917
79960
37252
Giải ba
52111
54694
Giải nhì
28728
Giải nhất
32794
Giải ĐB
872304
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/01/2021
Chục Số Đơn Vị
4; 0 6;
1;7; 1 1;
8; 2 4;5;6;9;
3
2;7;9; 4 6;9;9;
Chục Số Đơn Vị
2; 5
2;4; 6
1;4;7;7; 7 1;4;7;7;
2;8; 8 2;8;
4; 9 4;
kết quả xổ số Hậu Giang ngày 02/01/2021
Giải tám
91
Giải bảy
595
Giải sáu
8935
9924
6247
Giải năm
6010
Giải tư
18291
36183
72835
36249
80371
18388
06709
Giải ba
37846
74806
Giải nhì
64309
Giải nhất
51473
Giải ĐB
857942
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/01/2021
Chục Số Đơn Vị
6;9;9; 0 1;
1 7;9;
4; 2 4;
5;5; 3 7;8;
2; 6;7;9; 4 2;
Chục Số Đơn Vị
5 3;3;9;
6 4;
4; 7 4;
8; 8 8;
4; 9 4;