XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 26/01/2021
Giải tám
85
Giải bảy
627
Giải sáu
7157
8144
1004
Giải năm
6145
Giải tư
80206
64193
25279
18866
55893
70897
07303
Giải ba
88170
00028
Giải nhì
86559
Giải nhất
06029
Giải ĐB
933407
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/01/2021
Chục Số Đơn Vị
3;4;6;7; 0 7;
1
7;8;9; 2
3 9;9;
4;5; 4 4;
Chục Số Đơn Vị
7;9; 5 4;
6; 6 6;
2;5;9; 7 2;5;9;
2; 8 2;
2;5;7; 9 2;5;7;
kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 19/01/2021
Giải tám
60
Giải bảy
165
Giải sáu
8796
8479
1760
Giải năm
4487
Giải tư
59512
13344
60274
26690
63121
60556
95505
Giải ba
55940
88457
Giải nhì
99453
Giải nhất
35596
Giải ĐB
632615
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/01/2021
Chục Số Đơn Vị
5; 0 4;6;9;
2;5; 1 2;
1; 2 1;
3 5;
4; 4 4;7;
Chục Số Đơn Vị
3;6;7; 5 1; 6;
5; 6 5;9;9;
5;8; 7 5;8;
8
7; 9 7;
kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 12/01/2021
Giải tám
51
Giải bảy
641
Giải sáu
2418
2737
1955
Giải năm
1637
Giải tư
14162
98020
98273
83246
06886
88386
60098
Giải ba
20946
60205
Giải nhì
83395
Giải nhất
27038
Giải ĐB
425219
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/01/2021
Chục Số Đơn Vị
5; 0 2;
8;9; 1 4;
2 6;
7;7;8; 3 7;
1;6;6; 4
Chục Số Đơn Vị
5; 5 5;9;
2; 6 4;4;8;8;
3;3; 7 3;3;
1;3;9; 8 1;3;9;
1; 9 1;
kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 05/01/2021
Giải tám
19
Giải bảy
020
Giải sáu
7165
3861
7475
Giải năm
8419
Giải tư
52084
69548
72771
76856
70775
94947
97350
Giải ba
16515
76865
Giải nhì
37914
Giải nhất
53981
Giải ĐB
279913
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/01/2021
Chục Số Đơn Vị
0 2;5;
3; 4;5;9; 1 6;7;8;
2
3 1;
7;8; 4 1;8;
Chục Số Đơn Vị
6; 5 1;6;6;7;7;
1;5;5; 6 5;
4; 7 4;
4; 8 4;
1; 9 1;