XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 24/11/2020
Giải tám
31
Giải bảy
818
Giải sáu
4777
3086
8394
Giải năm
3704
Giải tư
95235
89252
58029
07266
04871
01435
84493
Giải ba
66408
22826
Giải nhì
04233
Giải nhất
22376
Giải ĐB
898698
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/11/2020
Chục Số Đơn Vị
4;8; 0
8; 1 7;
6;9; 2 5;
3;5;5; 3 3;9;
4 9;
Chục Số Đơn Vị
2; 5 3;3;
6; 6 2;6;7;8;
7; 7 7;
1;9; 8 1;9;
2; 9 2;
kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 17/11/2020
Giải tám
80
Giải bảy
435
Giải sáu
6532
6937
9607
Giải năm
2422
Giải tư
00999
53963
00717
97876
00938
50303
98428
Giải ba
58791
26370
Giải nhì
11905
Giải nhất
92550
Giải ĐB
732262
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/11/2020
Chục Số Đơn Vị
3;5;7; 0 5;7;
7; 1 9;
2;8; 2 2;3;6;
2;5;7;8; 3 6;
4
Chục Số Đơn Vị
5 3;
2; 3; 6 7;
1;3; 7 1;3;
2;3; 8 2;3;
9; 9 9;
kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 10/11/2020
Giải tám
87
Giải bảy
433
Giải sáu
5861
8533
4770
Giải năm
4703
Giải tư
61788
37555
99541
35898
45587
62222
17208
Giải ba
48530
53235
Giải nhì
99751
Giải nhất
86911
Giải ĐB
387093
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/11/2020
Chục Số Đơn Vị
3;8; 0 3;7;
1; 1 1;4;5;6;
2; 2 2;
3;3;5; 3 3;3;9;
1; 4
Chục Số Đơn Vị
1;5; 5 3;5;
1; 6
8; 7 8;
8;9; 8 8;9;
9
kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 03/11/2020
Giải tám
84
Giải bảy
421
Giải sáu
1066
3747
9650
Giải năm
6407
Giải tư
86918
98767
25912
77600
32334
97743
81608
Giải ba
55568
84384
Giải nhì
40517
Giải nhất
35440
Giải ĐB
865814
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 03/11/2020
Chục Số Đơn Vị
7;8; 0 4;5;
2;4; 7;8; 1 2;
1; 2 1;
4; 3 4;
3;7; 4 1; 3;8;
Chục Số Đơn Vị
5
6;7;8; 6 6;
1;4;6; 7 1;4;6;
1;6; 8 1;6;
9