XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Tây Ninh ngày 21/11/2019
Giải tám
64
Giải bảy
802
Giải sáu
0366
8695
0850
Giải năm
1538
Giải tư
17884
86662
45889
47424
05366
95426
47791
Giải ba
48003
71640
Giải nhì
61906
Giải nhất
86181
Giải ĐB
323923
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 21/11/2019
Chục Số Đơn Vị
2; 3; 6; 0 4; 5;
1 8; 9;
3; 4; 6; 2 0; 6;
8; 3 0; 2;
0; 4 2; 8;
Chục Số Đơn Vị
0; 5 9;
2; 6; 6; 6 0; 2; 6; 6;
7
3; 8 3;
8; 9 8;
kết quả xổ số Tây Ninh ngày 14/11/2019
Giải tám
41
Giải bảy
711
Giải sáu
7919
0312
0463
Giải năm
1920
Giải tư
84262
21789
33490
90890
19367
87264
38477
Giải ba
31682
09486
Giải nhì
38864
Giải nhất
65736
Giải ĐB
528319
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 14/11/2019
Chục Số Đơn Vị
0 2; 9; 9;
1; 2; 9; 9; 1 1;
0; 2 1; 6; 8;
6; 3 6;
4 6; 6;
Chục Số Đơn Vị
5
2; 3; 4; 4; 7; 6 3; 8;
6; 7; 7 6; 7;
8
1; 1; 8; 9 1; 1; 8;
kết quả xổ số Tây Ninh ngày 07/11/2019
Giải tám
62
Giải bảy
179
Giải sáu
7184
9256
0027
Giải năm
7589
Giải tư
40758
79704
41401
43125
82779
60426
55935
Giải ba
92459
54261
Giải nhì
51161
Giải nhất
67408
Giải ĐB
975018
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 07/11/2019
Chục Số Đơn Vị
1; 4; 8; 0
8; 1 0; 6; 6;
5; 6; 7; 2
5; 3
4 0; 8;
Chục Số Đơn Vị
6; 8; 9; 5 2; 3;
1; 1; 6 2; 5;
2; 7 2;
0; 1; 5; 8 0; 1; 5;
5; 7; 7; 8; 9 5; 7; 7; 8;
kết quả xổ số Tây Ninh ngày 31/10/2019
Giải tám
80
Giải bảy
678
Giải sáu
9704
8239
6683
Giải năm
7590
Giải tư
04891
89829
34217
12789
00565
43465
26033
Giải ba
80859
40710
Giải nhì
06273
Giải nhất
74725
Giải ĐB
687274
Bảng Loto xổ số Cà Mau - Ngày: 31/10/2019
Chục Số Đơn Vị
4; 0 1; 9;
0; 7; 1 9;
5; 9; 2
3; 9; 3 3; 7; 8;
4 0; 7;
Chục Số Đơn Vị
9; 5 2; 6; 6;
5; 5; 6
1; 7 1;
7; 8 7;
2; 3; 5; 8; 9 2; 3; 5; 8;