XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 16/09/2020
Giải tám
80
Giải bảy
112
Giải sáu
8648
8359
0051
Giải năm
0056
Giải tư
94436
70420
84868
72503
85232
01781
14633
Giải ba
18491
45249
Giải nhì
56212
Giải nhất
45690
Giải ĐB
817624
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/09/2020
Chục Số Đơn Vị
3; 0 2;9;
2;2; 1 5;8;9;
4; 2 1;1;3;
2;3;6; 3 3;
8;9; 4 2;
Chục Số Đơn Vị
1;6;9; 5
8; 6 3;5;
7
4;6; 8 4;6;
4;5; 9 4;5;
kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 13/09/2020
Giải tám
28
Giải bảy
154
Giải sáu
1732
2173
9479
Giải năm
1531
Giải tư
26274
36378
27684
24737
45266
22252
24852
Giải ba
04571
06635
Giải nhì
28454
Giải nhất
69715
Giải ĐB
734297
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/09/2020
Chục Số Đơn Vị
0
5; 1 3;7;
2 3;5;5;
1;2;5;7; 3 7;
4 5;5;7;8;
Chục Số Đơn Vị
2;2;4;4; 5 1;3;
6; 6 6;
3;9; 7 3;9;
7; 8 7;
7; 9 7;
kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 09/09/2020
Giải tám
78
Giải bảy
417
Giải sáu
6267
3017
6953
Giải năm
7708
Giải tư
39134
90930
16946
40634
36261
29471
66260
Giải ba
22942
80271
Giải nhì
04810
Giải nhất
50847
Giải ĐB
116920
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/09/2020
Chục Số Đơn Vị
8; 0 1;2; 3;6;
7;7; 1 6;7;7;
2 4;
4;4; 3 5;
2;6;7; 4 3;3;
Chục Số Đơn Vị
3; 5
1;7; 6 4;
1;1;4;6; 7 1;1;4;6;
8
9
kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 06/09/2020
Giải tám
20
Giải bảy
485
Giải sáu
0735
2738
8916
Giải năm
9564
Giải tư
46867
85245
22083
81206
56082
12556
87635
Giải ba
93127
52070
Giải nhì
99546
Giải nhất
61866
Giải ĐB
318092
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/09/2020
Chục Số Đơn Vị
6; 0 7;
6; 1
7; 2 8;9;
5;5;8; 3 8;
5;6; 4 6;
Chục Số Đơn Vị
6; 5 3;3;4;8;
4;6;7; 6 1;4;5;6;
2;6; 7 2;6;
3; 8 3;
9