XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 15/09/2020
Giải tám
45
Giải bảy
397
Giải sáu
1468
5014
5446
Giải năm
2817
Giải tư
47353
45735
36864
88968
13150
82628
27171
Giải ba
61900
82164
Giải nhì
82700
Giải nhất
43999
Giải ĐB
170181
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/09/2020
Chục Số Đơn Vị
0 5;
4;7; 1 7;8;
8; 2
5; 3 5;
6; 4 1;6;6;
Chục Số Đơn Vị
3; 5 3;
4;4;8;8; 6 4;
1;9; 7 1;9;
2;6;6; 8 2;6;6;
9; 9 9;
kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 08/09/2020
Giải tám
63
Giải bảy
103
Giải sáu
3764
1973
7914
Giải năm
1229
Giải tư
83723
88690
08002
81850
59543
73244
04276
Giải ba
74738
17318
Giải nhì
04086
Giải nhất
39303
Giải ĐB
923953
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/09/2020
Chục Số Đơn Vị
2;3;3; 0 5;9;
4;8; 1
3;9; 2
8; 3 2;4;5; 7;
3;4; 4 1;4;6;
Chục Số Đơn Vị
3; 5
4; 6 7;8;
7
1;3; 8 1;3;
2; 9 2;
kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 01/09/2020
Giải tám
24
Giải bảy
159
Giải sáu
7366
0346
2395
Giải năm
1848
Giải tư
99145
56114
75070
14057
66703
71861
33743
Giải ba
38496
68856
Giải nhì
54044
Giải nhất
78925
Giải ĐB
572474
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 01/09/2020
Chục Số Đơn Vị
3; 0 7;
4; 1 6;
5; 2
3 4;
3;4;5;6;8; 4 1;4;7;
Chục Số Đơn Vị
6;7;9; 5 2;4;9;
1;6; 6 4;5;6;9;
5; 7 5;
4; 8 4;
5; 9 5;
kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 25/08/2020
Giải tám
31
Giải bảy
538
Giải sáu
2850
0646
5339
Giải năm
4754
Giải tư
89555
91617
18504
29904
33002
56639
13295
Giải ba
69733
63850
Giải nhì
77261
Giải nhất
10656
Giải ĐB
557724
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/08/2020
Chục Số Đơn Vị
2;4;4; 0 5;5;
7; 1 6;
4; 2
3;8;9;9; 3 3;
6; 4 2; 5;
Chục Số Đơn Vị
4;5;6; 5 5;9;
1; 6 4;5;
1; 7 1;
3; 8 3;
3;3; 9 3;3;