XSMN » Kết quả xổ số trực tiếp
kết quả xổ số Bình Định ngày 17/09/2020
Giải tám
96
Giải bảy
046
Giải sáu
5086
0051
5692
Giải năm
6099
Giải tư
30254
52302
49885
54596
42806
99346
05611
Giải ba
44740
65640
Giải nhì
41182
Giải nhất
24982
Giải ĐB
690411
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/09/2020
Chục Số Đơn Vị
2;6; 0 4;4;
1; 1; 1 1; 1;5;
2 8;8;9;
3
6;6; 4 5;
Chục Số Đơn Vị
1;4; 5 8;
6 4;4;8;9;
7
8
9; 9 9;
kết quả xổ số Bình Định ngày 10/09/2020
Giải tám
47
Giải bảy
177
Giải sáu
7068
8603
0453
Giải năm
2349
Giải tư
60748
17963
53583
24228
88454
97527
73569
Giải ba
62382
31671
Giải nhì
62138
Giải nhất
88312
Giải ĐB
905736
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 10/09/2020
Chục Số Đơn Vị
3; 0
2; 1 7;
7;8; 2 1;8;
6; 8; 3 5;6;8;
8;9; 4 5;
Chục Số Đơn Vị
3;4; 5
3;8;9; 6 3;
2;7; 7 2;7;
2;3;4;6; 8 2;3;4;6;
4;6; 9 4;6;
kết quả xổ số Bình Định ngày 03/09/2020
Giải tám
18
Giải bảy
363
Giải sáu
1521
2112
5899
Giải năm
4090
Giải tư
55329
86543
58388
34049
17135
09062
22434
Giải ba
10326
05877
Giải nhì
46522
Giải nhất
02260
Giải ĐB
786643
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 03/09/2020
Chục Số Đơn Vị
0 6;9;
2; 1 2;
1;2;6;9; 2 1;2;6;
4;5; 3 4; 4;6;
3; 3;9; 4 3;
Chục Số Đơn Vị
5 3;
2;3; 6 2;
7; 7 7;
8; 8 8;
2;4;9; 9 2;4;9;
kết quả xổ số Bình Định ngày 27/08/2020
Giải tám
31
Giải bảy
610
Giải sáu
6826
9472
9727
Giải năm
3657
Giải tư
05440
34759
38074
63292
30164
25405
58021
Giải ba
88385
93343
Giải nhì
97664
Giải nhất
69706
Giải ĐB
386612
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/08/2020
Chục Số Đơn Vị
5;6; 0 1;4;
2; 1 2;
1;6;7; 2 1; 7;9;
3 4;
3; 4 6;6;7;
Chục Số Đơn Vị
7;9; 5 8;
4;4; 6 2;
2;5; 7 2;5;
8
5; 9 5;